API de Leaflet | icgc

API de Leaflet

Codi d'un visor d'exemple que utilitza els servidors ICGC en caché per a Leaflet v1.7.1 en el sistema de referència ETRS89 i projecció UTM fus 31 (codi EPSG 25831). Les capes disponibles són topo (mapes topogràfics) i orto (ortofotos).

 

Visor bàsic. Leaflet