Jornada "Estat actual dels boscos del Maresme. Estudi de l'afectació per diversos agents biòtics (Tomicus, processionària) i abiòtics (sequera)" | icgc

Jornada "Estat actual dels boscos del Maresme. Estudi de l'afectació per diversos agents biòtics (Tomicus, processionària) i abiòtics (sequera)"

Quan

Data

15.06.2017

Horari

de 09:30 a 11:45 hores

On

Can Palauet
C/ d'en Palau, 32
Mataró

Bona part de les masses forestals del Maresme actualment es troben afectades, entre d'altres factors biòtics, per la presència de l'escarabat perforador Tomicus destruens que afecta principalment al pi pinyer (Pinus pinea), el qual, en arbres que han estat sotmesos a condicions d'estrès, com el cas de la sequera dels darrers anys, comporta la mortalitat d'un nombre important d'individus.

La Diputació de Barcelona, en suport a les associacions de propietaris forestals, ha encarregat a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) un estudi per observar els canvis en els boscos del Maresme i l'abast de l'afectació d'aquests factors biòtics i abiòtics.

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) presenta els resultats del seguiment de l'estat dels boscos del Maresme a través del projecte DeBoscat, en funcionament des de l'any 2010.

Jornada adreçada a responsables, tècnics i demés personal dels ens locals, així com a les associacions de propietaris forestals.

Programa

09:30 - 09:45

Benvinguda i prsentació
Josep Calderer Palau, diputat adjunt de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

09:45 - 10:15

Presentació de l'estudi "Decaïment dels boscos del Maresme a partir d'imatges Sentinel-2"
Anna Tardà, Àrea de CS PCOT, ICGC

10:15 - 10:45

DeBoscat: xarxa de seguiment de l'estat dels boscos de Catalunya
Mireia Banqué, CREAF

10:45 - 11:15

Pausa cafè

11:15 - 11:45

Tractaments silvícoles a la comarca del Maresme
Núria Ruiz i Ramon Riera, enginyers forestals de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona

11:45

Taula rodona

Per realitzar la inscripció, cal enviar un correu electrònic a: ot.prevencioif@diba.cat amb les següents dades: Nom i cognoms, entitat, telèfon i correu electrònic.

Imatge