III Jornades d'història de la cartografia de Barcelona | icgc

III Jornades d'història de la cartografia de Barcelona

Quan

Data

Del 14.10.2015 al 15.10.2015

On

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Sala d'Actes Agustí Duran i Sanpere
Carrer de Santa Llúcia, 1
08002 Barcelona

L'experiència profitosa de les Primeres i les Segones Jornades sobre història de la cartografia de Barcelona, celebrades respectivament els anys 2010 i 2012 i que han donat lloc a sengles llibres, ha animat les dues institucions que n'han compartit les responsabilitats organitzatives, primer, i editorials, després, a fer servir de nou els mateixos canals per continuar afavorint l'estudi i la divulgació del cabal de la cartografia barcelonina.

Enguany, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han dissenyat un programa amb un conjunt miscel·lani de ponències i espais de presentació d'experiències i de debat que, aprofitant les prospeccions anteriors, respon als següents propòsits: ampliar el ventall dels ingredients significatius del patrimoni cartogràfic barceloní; treure a la llum mapes poc coneguts o fins i tot inèdits i continuar fent inventari de les peces i col·leccions derivades d'aixecaments específics; avançar cap a visions històriques basades en la confrontació crítica de les diverses dinàmiques que conflueixen en la representació del territori de Barcelona i s'entrellacen, rivalitzen o s'ignoren; i assimilar i aprofitar positivament l'impacte necessari de les tecnologies digitals en el món de la cartografia.

En la present edició, l'arc cronològic abasta des de l'Alta Edat Mitjana fins a l'actualitat estricta, com a reflex sobretot d'un eixamplament de la perspectiva per tal d'incloure les representacions simbòliques de Barcelona, des dels portolans medievals fins als moderns plànols turístics. Tanmateix, es fa evident altre cop que el segle XIX és l'etapa crucial en la producció cartogràfica barcelonina. Les expectatives de creixement urbà esdevingueren aleshores el catalitzador d'un salt quantitatiu que coincidia amb una gran renovació de les tècniques i que ha deixat com a herència un conjunt de mapes i plànols que són una primera matèria idònia per a aplicar les noves tècniques digitals d'aprofitament intensiu i precís de la cartografia antiga.

Més informació