18a Conferència del LIBER Groupe des Cartothécaries | icgc