POCRISC | icgc

POCRISC

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera

El projecte té una durada de tres anys i s'emmarca dins del programa de cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

L'objectiu del projecte POCRISC és fomentar una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus, desenvolupant aproximacions harmonitzades de l'avaluació del risc sísmic per als gestors d'emergència, afavorint la difusió d'informació comuna i compartida dirigida a les autoritats locals i al públic, i proporcionant les eines d'ajuda a la presa de decisions adaptades a les necessitats dels gestors de crisis. Tot això enfocat a una zona transfronterera que comprèn les regions de Catalunya a Espanya, Occitània a França i Andorra. Aquest projecte millorarà el coneixement del risc sísmic i dels elements exposats, i proporcionarà eines de suport a les estratègies de vigilància i mitigació del risc que inclouen la sensibilització de la població dels tres països participants davant el fenomen sísmic. D'igual manera, el projecte proveirà als gestors del risc i als ciutadans d'informació, estudis i resultats que permetran millorar la cultura  per a una gestió eficient de les situacions del risc sísmic.

Un dels resultats principals del projecte és una estimació automàtica a nivell municipal en temps quasi-real dels danys causats per un terratrèmol adreçada a gestors d'emergències. A més, una aplicació per a telèfons intel·ligents per a l'avaluació de la vulnerabilitat sísmica dels edificis i del dany postsísmic seran de gran utilitat als serveis de la gestió de l'emergència sísmica. Les guies pràctiques de vulnerabilitat sísmica dirigides als tècnics de la construcció i als gestors del risc representen un gran valor afegit. Els resultats es posaran en comú entre els serveis transfronterers d'emergència a través d'exercicis de crisi, tallers formatius per a la utilització de les eines desenvolupades i un simulacre d'intervenció postsísmica.

Hi participen deu socis (catalans, francesos i andorrans) i sis entitats involucrades en el projecte per a l'assessorament tècnic i la validació dels resultats (socis associats).

Alguns d'aquests socis col·laboren amb l'ICGC en projectes INTERREG (cooperació internacional europea) des de 2003 per millorar la coordinació transfronterera de la intervenció en cas de terratrèmol i la mitigació del risc sísmic en els Pirineus (projectes ISARD i SISPYR).

Els organismes multidisciplinaris que participen en el projecte POCRISC analitzaran la problemàtica del risc sísmic des de diferents perspectives: innovadora (universitats, centres de recerca, empreses tecnològiques), pràctica (entitats responsables de la informació sísmica i la gestió del risc, proteccions civils) i previsora (associació de constructors).

 

Imatge
Organització de les accions/activitats

 

POCRISC a un cop d'ull

 • Títol: POCRISC "Per una cultura comuna del risc sísmic".
 • Instrument: Fons FEDER POCTEFA 2014-2020.
 • Finançament: 1.579.769,53 €.
 • Contribució CE: 1.021.965,44 €.
 • Durada: 36 mesos.
 • Data d'inici: 1 de gener de 2018.
 • Data d'acabament: 1 de gener de 2021.
 • Consorci: 10 socis de 3 països i 6 entitats involucrades.
 • Coordinació projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Lloc web oficial del projecte: https://pocrisc.eu/ca.
   

Programa de cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra 
[Fons FEDER POCTEFA EFA158/16]

 
 

Participants

 

Associats

 

Simulacre d’un terratrèmol de magnitud 5.9 a Tarbes

En el marc del projecte POCRISC, liderat per l’ICGC, es va realitzar un simulacre de terratrèmol el passat 19 de novembre de 2021. La magnitud simulada va ser de 5.9 amb un important nombre de danys i un elevat número de víctimes al departament francès dels Hautes-Pyrénees. La gestió d’una crisi sísmica requereix l’activació de moltes funcions de coordinació vinculades al Centre Operatiu Departamental (COD) i, és per aquest motiu que s’ha creat un grup de treball dedicat a l’avaluació de danys dedicat a comunicar al cap de coordinació només la informació necessària per a la gestió global de la crisi. Per al simulacre es va utilitzar la plataforma digital POCRISC, eina que va permetre la coordinació dels equips i la tramesa d’informació en temps real.

El desplegament dels protocols d’actuació davant d’una emergència sísmica han permès millorar l’eficiència de les tasques de coordinació per part de les autoritats competents i assignar a cada responsable una tasca prioritària