INNOTEC EOSMS | icgc

INNOTEC EOSMS

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori

En el mercat de serveis de dades d’observació terrestre per satèl·lit, s’ha detectat que el principal coll d’ampolla és la transferència, de manera àgil, de les imatges satèl·lit als desenvolupadors d’aplicacions o als usuaris finals.

El projecte EOSMS (Earth Observation Smart Monitoring System) pretén demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori, integrat en una base de dades d’imatges stàl·lit d’observació de la Terra, per cobrir necessitats dels usuaris. La fita principal és la de generar un prototip o demostrador d’un sistema constituït per un conjunt de programari que, a partir de les necessitats dels clients, adquireix i processa imatges satèl·lit de manera reactiva i intel·ligent per detectar canvis en el territori, generar alertes davant un canvi rellevant i gestionar les sol·licituds d’operació dels satèl·lits.

El desenvolupament d’aquest sistema de monitoratge inclourà un servei automatitzat de gestió d’alertes conjuntes, provinents tant d’imatges satèl·lit com de sensors terrestres, integrat amb la planificació dels satèl·lits, per oferir al client recomanacions personalitzades de sol·licitud i adquisició de noves imatges conegut com “Tip and Cue”.

 

Imatge
Sistema INNOTEC_EOSMS

Arquitectura del sistema INNOTEC_EOSMS

  

 

Socis

Imatge
OPENCOSMOS
Imatge
i2cat
Imatge
ICGC

 

 

EOSMS a un cop d’ull

 • Títol: Earth Observation Smart Monitoring System. EOSMS”.
 • Pressupost: 200.000 euros.
 • Finançament: 145.731,16 euros (73%).
 • Pressupost ICGC: 27.933,63 euros.
 • Finançament per l’ICGC: 13.104,53 euros (47%).
 • Data d’inici: 01/01/2022.
 • Data prevista de finalització: 31/12/2022.
 • Consorci: Open Cosmos Europe S.L. (empresa), i2CAT Internet i Innovació Digital a Catalunya (tecnio) i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (empresa).
 • Coordinació: Open Cosmos Europe S.L.
 • Web: en construcció.
 • Programa: Finançat pel programa INNOTEC de la Generalitat de Catalunya.

 

Resultats previstos

Desenvolupar una eina que serveixi de banc de proves per al desenvolupament de noves tecnologies de processament d’imatges i de gestió del territori.

Transferir el coneixement entre els participants que permetin la creació de productes innovadors i obrir així noves oportunitats de mercat.

Contribuir a la digitalització i a la sostenibilitat podent incrementar les capacitats de computació i el rendiment dels productes a través una plataforma al núvol on el dimensionat dels recursos es flexible i a demanda.

Generar un ecosistema que faciliti la creació d’empreses a Catalunya dedicades a explotar el mercat de dades d’observació terrestre i de l’internet de les coses (IoT).

 

Tasques de l’ICGC i accions tècniques del projecte

L’ICGC participa en la proposta en la fase de desenvolupament de fluxos de processat d’imatges per trobar, a partir d’indicadors fenològics i biofísics derivats de les imatges satèl·lit, detectors de canvi derivats de noves arquitectures d’intel·ligència artificial.

 

L’ICGC participarà en els paquets de treball següents:

WP1 – Selecció de l’arquitectura del sistema

Aquest paquet de treball avaluarà diferents arquitectures del sistema de monitorització intel·ligent i seleccionarà la que millor s'ajusta als requeriments definits.

WP2 – Desenvolupament i proves funcionals dels subsistemes

En aquest paquet de treball es desenvoluparan els diferents subsistemes per assolir un prototip funcional del sistema de monitorització i es duran a terme tots els tests funcionals a nivell de subsistema per verificar que es compleixen els requeriments.

WP3 – Validació del sistema

L’objectiu d’aquest paquet de treball és el de validar la integració del sistema de monitorització dins la plataforma de dades i gestionar els impactes d’aquesta integració.

 

Finançat per

Imatge
ACC1Ó GENCAT

 

 Aquest projecte està finançat pel programa INNOTEC de la Generalitat de Catalunya.