WMS de geofísica aplicada | icgc

WMS de geofísica aplicada

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geofisica-aplicada/wms

Darrera actualització: Juliol 2023 (v01, 24/07/2023).

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats:  4326, 25831.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 CapaNom capaRang d'escales 
Escala màx.Escala mín.
Anàlisi ones superficials líniesanalisi-ones-superficials-linies1:11:2.000.000
Anàlisi ones superficials puntsanalisi-ones-superficials-punts1:11:2.000.000
Array sísmica passivaarray-sismica-passiva1:11:2.000.000
Magnetotel·lúrica líniesmagnetotellurica-linies1:11:2.000.000
Magnetotel·lúrica puntsmagnetotellurica-punts1:11:2.000.000
Prospecció sísmica reflexióprospeccio-sismica-reflexio1:11:2.000.000
Prospecció sísmica refraccióprospeccio-sismica-refraccio1:11:2.000.000
Quocient espectral h-vquocient-espectral-h-v1:11:2.000.000
Sondeig elèctric verticalsondeig-electric-vertical1:11:2.000.000
Ttestificació geofísica poustestificacio-geofisica-pous1:11:2.000.000
Tomografia elèctricatomografia-electrica1:11:2.000.000

 

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/geofisica-aplicada/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=prospeccio-sismica-refraccio&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836