WMS Geotreballs | icgc

WMS Geotreballs

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?

Versió: Novembre 2023 (v05, 08/11/2023).

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, GEOTIFF, GEOTIFF8, TIFF, TIFF8.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escales
Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000geotreball_ITotes les escales
Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000geotreball_IITotes les escales
Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000geotreball_IIITotes les escales
Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000geotreball_IVTotes les escales
Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000geotreball_VTotes les escales
Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000geotreball_VITotes les escales
Distribució dels fulls publicats dels Geotreballsgeotreballs_publicatsTotes les escales
Tall 1:25.000tall25mTotes les escales
Tall 1:5.000tall5mTotes les escales

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities