Canvis en el territori | icgc

Canvis en el territori

Recull de visors 

Visor Ortoimatges Sentinel-2 de Catalunya. Conté dades de Sentinel Copernicus (de 2015 en endavant), modificades per l’ICGC

Visor que permet la comparació d’ortoimatges captades amb anterioritat i amb posterioritat a temporals del litoral per a l’avaluació de danys