Llibreria MapICGC GL JS | icgc

Llibreria MapICGC GL JS

La llibreria de codi obert de l’ICGC per visualitzar mapes i geoinformació amb facilitat i precisió

MapICGC GL JS és la llibreria informàtica que et proporciona una solució integrada i de fàcil implementació per utilitzar al teu web els mapes i la geoinformació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Aquesta eina està basada en MapLibre GL JS, una biblioteca de JavaScript que permet crear mapes interactius per a pàgines web.

MapICGC GL JS permet integrar en els teus visors web diversos productes de l’ICGC, com ara mapes de base, imatges de satèl·lit històriques i models 3D hiperrealistes.  
Mitjançant aquesta eina, els desenvolupadors poden crear aplicacions que permeten als usuaris explorar el territori de Catalunya amb detall, visualitzar canvis històrics en el paisatge i accedir a informació geogràfica precisa i actualitzada. Es pot utilitzar en una àmplia varietat de projectes, des de la planificació urbana fins a l’enginyeria ambiental, passant per la gestió d’emergències i la recerca acadèmica. El visor demostrador de l’eina us ajudarà a comprendre totes les seves possibilitats.

La llibreria es pot instal·lar de dues maneres: mitjançant NPM (Node Package Manager) o CDN (Content Delivery Network). NPM és un gestor de paquets per a JavaScript que facilita la instal·lació i la gestió de biblioteques i eines de programació. D’altra banda, CDN és una xarxa de servidors distribuïts arreu del món que permet accedir a les biblioteques directament des d’internet, sense necessitat d’instal·lar-les localment.

A més, MapICGC GL JS es pot integrar fàcilment en diferents frameworks de desenvolupament web com React, Svelte o Vanilla JavaScript, oferint flexibilitat als desenvolupadors per crear aplicacions web interactives i personalitzades amb mapes detallats i precisos. A més, MapICGC GL JS utilitza el protocol de seguretat a internet HTTPS.

Aquesta llibreria és de codi obert, és a dir, el seu codi està disponible per a tothom i es pot modificar lliurement.

 

Vols saber-ne més? Mira el vídeo: