Reculls d'informació sísmica i mapes | icgc

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...

La Base de Dades Macrosísmica recull les intensitats percebudes a les diferents poblacions al voltant de l'epicentre per a cada sisme

Base de dades macrosísmica de Catalunya

Butlletins sismològics de l'ICGC des de l'any 1984 fins a l'actualitat

Butlletins sismològics

Sismogrames analògics de la Xarxa Sísmica de Catalunya

Sismogrames analògics

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...

Mapes geofísics i sísmics

Informació sísmica de l'Observatori Fabra (Registres 1906-1996 i Estudis 1943-1996)

Informació sísmica de l'Observatori de l'Ebre (sismogrames i butlletins)