Butlletins de Perill d'Allaus - BPA Històrics 1986-2018 | icgc

Butlletins de Perill d'Allaus - BPA Històrics 1986-2018

Recull de notes i butlletins de perill d'allaus emesos durant les temporades hivernals del Pirineu català

La predicció d’allaus i les activitats associades és un servei ininterromput que es duu a terme a Catalunya des de l’any 1986, quan es va iniciar sota la responsabilitat del Servei Geològic de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. El 1996 el Servei Geològic de Catalunya s’incorpora a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el 2003 passa al Servei Meteorològic de Catalunya, el 2006, un cop creat l’Institut Geològic de Catalunya, s’incorpora a aquest organisme; i, finalment, l'any 2014 a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els Butlletins de Perill d'Allaus histórics 1986-2018 van ser elaborats per diferents institucions segons les temporades hivernals següents:

  • 1986-1996. Servei Geològic de Catalunya (SGC)
  • 1996-2003. SGC - Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en col·laboració amb l'Instituto Nacional de Meteorología (INM) Centro Meteorológico de Cataluña.
  • 2003-2006. Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
  • 2006-2014. Institut Geològic de Catalunya (IGC) en col·laboració amb el SMC.
  • 2014 en endavant. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en col·laboració amb el SMC.

L’any 1986 es dissenya el Servei públic de predicció d’allaus i s’inicia un procés de butlletins de prova interns per tal de ser validats científicament. No és fins l’any 1991 que s’emet públicament el primer Butlletí de Perill d'Allaus (BPA). Així, el recull disponible en format PDF dels Butlletins de Perill d'Allaus històrics s’inicia el 1991. Aquest recull conté les notes i els butlletins de perill d'allaus emesos durant les temporades hivernals del Pirineu català (4224 registres).