Delimitació territorial | icgc

Delimitació territorial

2020

Conferències a jornades

Delimitació territorial i cartografia. Museu d'Història de Catalunya, Barcelona, març 2020:
Ticó, I.: Evolució del mapa municipal de Catalunya.
Masdeu, F.: Projecte mapa municipal de Catalunya.
 

2019

Conferències a jornades

Municipalia. Recinte Firal de Lleida, octubre 2019:
Masdeu, F.: El Mapa Municipal de Catalunya.
 

2017

Conferències a jornades

Jornada sobre Delimitació Municipal a l’àrea metropolitana de Barcelona. AMB. Barcelona, setembre 2017:
Jiménez, M.


Masdeu, F.


Masdeu, F.


 

Presentació del projecte de Delimitació Territorial de Catalunya 1:5 000. DTES. Barcelona, setembre 2017:
Jiménez, M.: Procés de treball fins a l’aprovació del Mapa Municipal de Catalunya 1:5 000.
Masdeu, F.: Base de Dades de Delimitació Municipal. Característiques i accessibilitat.
 

 

2016

Articles

Masdeu, F. (2016): Aplicació Python(R) per automatitzar el procés d’inscripció d’un Mapa municipal al Registre Cartogràfic de Catalunya.
Revista Catalana de Geografia, núm. 53. ICGC.
 

Conferències a jornades

2a Jornada tècnica de delimitació municipal. CST Pirineus (ICGC). Tremp, novembre 2016:
Jiménez, J. J., Ledo, R.: Balanç d’un any d’aplicació del nou Decret 209/2015, de 22 de setembre.
Masdeu, F.: Accessibilitat dels límits municipals actualitzats: Arxiu de treball ALTM sobre plataformes web de l’ICGC (visir-3, Instamaps).
Massó, J.: Situació actual i perspectiva de la delimitació municipal.
 

2015

Articles

Masdeu, F., Jiménez, M. M., Ledo, R. (2015): La normalització de la delimitació municipal a Catalunya 2007-2015
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XX, núm. 52. ICGC. Barcelona, octubre.
 

Conferències a jornades

1a Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC. CST Pirineus. Tremp 2015:
Jiménez, M.: La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades
Ledo, R:: La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura imprescindible
Masdeu, F.: El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels límits històrics
Massó, J.: Introducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històrica
 

2011

Masdeu, F. (2011): Proposta de geovisor de delimitació municipal
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVI, núm. 43. ICGC. Barcelona, novembre.

Massó, J., Torres, M., Jiménez, M. Mar (2011): La recuperació dels límits municipals històrics. Conveni DGAP-ICC (2005-2011)
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVI, núm. 43.
 

2009

Massó, J., Torres, M. (2009): La delimitació municipal a Catalunya
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.
 

Massó, J., Torres, M. (2009): 


2on Congrés Català de Geografia 'El mapa com a llenguatge cartogràfic', pàg. 595-605. Congrés celebrat a Barcelona el 2008. ICC, 2009. Publicació en CD-Rom.
 

2005

Torres, M. (2005): 


Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.