Llibres tècnics | icgc

Llibres tècnics

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica, 16. Attract, discover and understand! Manual for the preparation of interpretative posters for the dissemination of geology

Atract, discover and understand! Interpretative signs guideline for the dissemination of geology (14 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 16. Any 2024 (anglès).

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica, 15. ¡Atraer, descubrir y entender! Manual para la elaboración de carteles interpretativos para la divulgación de la geología

¡Atraer, descubrir y entender! Manual para la elaboración de carteles interpretativos para la divulgación de la geología (14 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 15. Any 2024 (castellà).

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica 14. Fontserè, el terratrèmol de la Val d'Aran de 1923 i la continuïtat dels estudis sismològics a Catalunya

Fontserè, el terratrèmol de la Val d'Aran de 1923 i la continuïtat dels estudis sismològics a Catalunya (9 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 14. Any 2023.

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica, 13. Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia (2ª edició)

Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia (14 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 13. Any 2024 (edició 2a).

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica, 12. Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny...

Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny (31 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 12. Any 2023.

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica, 11. Geologia de la ciutat de Barcelona. Coneixements, condicionants i aprofitaments d´una zona urbana complexa

Geologia de la ciutat de Barcelona. Coneixements, condicionants i aprofitaments d'una zona urbana complexa (43 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 11. Any 2022.

 

Imatge
Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus

Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus (20 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 10. Any 2022. Inclou versió en castellà.

 

Imatge
Coberta - Catàlegs 14. Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020

Holotips i neotips del Museu Geològic del Seminari de Barcelona 1868-2020 (ICGC i MGSB) (458 MB)     

Col·lecció Catàlegs, 14. Any 2020. Inclou introducció amb castellà i anglès.

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica 9. El servei de prevenció d´allaus a Catalunya

El servei de prevenció d'allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció (27 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 9. Any 2020

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica 8. El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori

El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori (20 MB)  

Col·lecció Monografies tècniques - 8. Any 2020

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica 7. Les textures de les roques. Recull de les textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya

Les textures de les roques. Recull de textures microscòpiques representatives del substrat geològic de Catalunya (22 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 7. Any 2020

 

Imatge
Portada Excursiones geológicas por la Catalunya central

Excursiones geológicas por la Cataluña Central. XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Manresa, 2016 (28 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 6. Any 2016

 

Imatge

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología (52 MB)

Manresa, 2016

 

Imatge

 Geoquímica ambiental de Catalunya. Recull d'articles (19 MB)   

Col·lecció Monografies tècniques - 5. Any 2016

 

Imatge

Els sòls de Catalunya. Val d'Aran (6,6 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 4. Any 2015

 

Imatge

 El Terremoto de Lorca del 11 de Mayo de 2011 (26,4 MB)

Col·lecció Monografies tècniques - 3. Any 2011

 

Imatge

Itinerarios edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès (15,5 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 2. Any 2011

Comprar imprès

 

Imatge

Els sòls de Catalunya. Conca Dellà (Pallars Jussà) (26 MB)     

Col·lecció Monografies tècniques - 1. Any 2001

Comprar imprès

 

Imatge

Montclús. Misteriós naixement i desaparició d'un poble

Col·lecció Llenguatge de les pedres. Any 2010

Comprar imprès

 

Imatge

Terratrèmols a Catalunya: com prevenir-ne els efectes (11,7 MB)

Col·lecció Divulgació. Any 2009

Comprar imprès

 

Imatge

Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya (21 MB)

Any 2006

Comprar imprès

 

Imatge

Fotogrametría digital

Toni Schenk. Any 2002

Comprar imprès

 

Imatge

Algorithms and methods for robust geodetic kinematic positioning (44 MB)

Julià Talaya. Any 2003

Comprar imprès

 

Imatge

Estudi geològic del vessant sud del Pirineu oriental i central: evolució cinemàtica en 3D (87 MB)

Jaume Vergés. Any 1999

Comprar imprès

 

Imatge

Quantificació de les deformacions verticals recents a l'est de la Península Ibèrica a partir d'anivellaments topogràfics de precisió (80 MB)

Jordi Giménez. Any 1998

 

Imatge

Object-oriented technologies and beyond for software generation and integration in Geomatics (39 MB)

José Antonio Navarro. Any 1998

Comprar imprès

 

Imatge

Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya (99 MB)

Antoni Tulla. Any 1994

 

Imatge

Projecte CASI (P1): Agricultura. Detecció de conreus intensius de regadiu en el Maresme (44 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

 

Imatge

Projecte CASI (P2): Vegetació. Susqueda i Sau (14 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

 

Imatge

Projecte CASI (P3): Vegetació. Montseny (20 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

 

Imatge

Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès) (39 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

Comprar imprès

 

Imatge

Projecte CASI (P5). Anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral (92 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

 

Imatge

Projecte CASI (P6): Geomorfologia. Riu Segre (15 MB)

Xavier Baulies [et al.]. Any 1994

 

Imatge

Structural Aspects of Hybrid Networks in Geodesy and Photogrammetry (29 MB)

Ismael Colomina. Any 1993

Comprar imprès

 

Imatge

Determinació del geoide UB91 a Catalunya (33 MB)

M. A. Andreu, C. Simó. Any 1992

Comprar imprès

 

Imatge

Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 1940-1989 (191 MB)

Joan Vilagrasa. Any 1990

Comprar imprès

 

Imatge

Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs (44 MB)

Antonio Gómez. Any 1988

Comprar imprès

 

Imatge

Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica (54,6 MB)

Javier Martín. Any 1987

Comprar imprès

 

Imatge

Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari (8 MB)

Lina Gomila. Any 1986

 

Imatge

Estudi sobre la classificació de la cartografia (37 MB)

Jaume Massó [et al.]. Any 1985

 

Imatge

ISBD(CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics (9,8 MB)

IFLA. Any 1985

 

Imatge

Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització (11 MB)

Juli Moll [et al.]. Any 1985