Diferències entre base topogràfica i mapa topogràfic | icgc

Diferències entre base topogràfica i mapa topogràfic

Base topogràfica

Conjunt de dades vectorials que recull les característiques del relleu i dels elements físics o aparents d'una àrea geogràfica mitjançant elements que s'emmagatzemen amb geometria bidimensional o tridimensional del tipus punt, línia i polígon, es classifiquen segons un catàleg i s'enriqueixen amb atributs. Les bases topogràfiques estan dissenyades per a la producció de dades destinades a gestió i anàlisi d'informació geogràfica mitjançant la utilització de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), i per a la derivació de productes cartogràfics.

Mapa topogràfic

Representació gràfica bidimensional del conjunt de característiques del relleu i dels elements físics o aparents d'una àrea geogràfica. Generalment s'obtenen per derivació de les bases topogràfiques. Poden existir en suport analògic o digital, i en aquest cas el format pot ser vectorial o ràster.