Com es fa el Butlletí de Perill d'Allaus i per a què serveix en el marc de la COVID-19? | icgc

Com es fa el Butlletí de Perill d'Allaus i per a què serveix en el marc de la COVID-19?

El Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) és un document imprescindible per valorar el risc d'allaus a zones de muntanya i garantir la protecció dels residents, les infraestructures i els serveis essencials en aquest territori, no només per a les persones que surten a fer activitats d’oci.

En virtut del pla de protecció civil ALLAUCAT, en el marc actual de la COVID-19, el BPA continua publicant-se regularment per a la protecció d’infraestructures i assentaments i dels residents i les persones que treballen en serveis essencials en zones de muntanya, tal com estipula el pla. Per aquest motiu, durant la COVID-19 s’ha adaptat  el redactat del BPA, per tal de cenyir-se específicament a aquests objectius. A més, cal tenir en compte que, a nivell legal, les darreres disposicions permeten la mobilitat que s'indica al punt 21 de l'Annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març: “Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius”.

Respecte de com es prepara, el BPA és un document tècnic que utilitza el mètode científic per a informar de l’estabilitat del mantell nival. Amb aquest mètode, l’ICGC l'elabora a partir de les dades recollides sobre el terreny i de la predicció meteorològica oficial del Servei Meteorològic de Catalunya.

Actualment, dins del marc de la COVID-19, les dades sobre l’estat del mantell nival s’obtenen de la següent manera:

 

  • 12 observacions setmanals mínimes sobre el terreny per damunt de 2200 m, que inclouen: perfils i sondejos del mantell nival (activitat d’allaus observada, resistència del mantell nival, tipus de cristall, duresa, humitat, densitat, tests d’estabilitat i propietats fisicomecàniques de la neu).
  • Observacions nivometeorològiques diàries en garites meteorològiques efectuades per personal de les estacions d’esquí i habitants residents en alta muntanya.
  • Recepció en temps real dels registres de 12 estacions nivometeorològiques automàtiques (per sobre de 2100 m), que donen informació de l’estat del temps i del mantell nival en alta muntanya.
  • Webcams: més de 40 webcams per sobre dels 1800 m.
  • Predicció meteorològica per a muntanya a Catalunya.

 

L'ICGC, durant l'emergència sanitària de la COVID-19, segueix la mateixa estratègia de publicació del BPA, tal com fan la majoria de països europeus.