WMS Ortoimatges | icgc

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Costa

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l’ICGC

WMS Ortofotos

Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges

WMS Riuades

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2