Bessons digitals - Elevacions | icgc

Bessons digitals - Elevacions

Catalunya Digital. 3D Carrers és un programa de captura sistemàtica de les zones urbanes utilitzant la tecnologia Mobile Mapping

Catalunya Digital. 3D Carrers

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió