NEWSPACE: Geoinformació i nova economía de l’espai | icgc

NEWSPACE: Geoinformació i nova economía de l’espai

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

L'ICGC aporta la seva experiencia, actius i competències en tota la cadena de valor de la nova economía de l’espai (NewSpace), des de la definició de requeriments de les plataformes de petits satèl.lits, fins la definició de les arquitectures funcionals de tractament de les dades, la seva catalogació i accesibilitat pels potencials usuaris.

Els petits satèl·lits representen en l’actualitat una tecnologia madura i de qualitat per observar, des de l’espai, el territori sobre unes bases repetitives i estables. Catalunya s'ha de poder posicionar en el nou escenari d'accés a l'espai i d’utilitat que els nous sistemes satèl·lit d'observació de la Terra ofereixen i així continuar generant excel·lència i massa crítica en tota la cadena de valor en el sector de l’Observació de la Terra i noves tecnologies de la geoinformació.

Una cadena de valor que va des de la infraestructura a l’espai (satèl·lit), passant per la infraestructura a terra de control i explotació, fins a la generació de coneixement i impuls en el teixit de recerca, valorització tecnològica, industria i explotació de noves tecnologies i de valor afegit i utilitat a partir de les dades, en forma de productes i serveis i la seva comercialització.

El coneixement a l'ICGC, sobre l’estat de l’art, en la transformació des de la captura de dades fins la generació de valor afegit ens permet afirmar que existeix un espai o “finestra” d’oportunitat d’innovació i potencial generació de productes i serveis en el nou escenari que plantegen els petits satèl·lits i en especial en mode constel·lació.

 

Els petits satèl·lits, encara més quan es despleguen com a constel·lació, són un “nou” vector de sensors d’observació de la Terra, i per tant exposat, com qualsevol altre enfocament de captació de dades, a avantatges i desavantatges:

  • Els costos més baixos permeten que les arquitectures de constel·lació siguin més viables i comporten potencials millors temps de revisita.
  • Nous actors de la comunitat d’observació de la Terra poden desenvolupar noves capacitats i actius a la frontera estratègica de l'espai, amb riscos menors que grans missions subjectes a grans agències.
  • Es pot demostrar amb menys riscos la viabilitat de noves visions tecnològiques i/o demostradors científics.

 

Atenent als antecedents de l’ICGC en el coneixement d’aquestes plataformes i a les competències i actius en la transformació de les dades satèl·lit en productes i serveis, es participa activament en el marc de la iniciativa NEWSPACE Catalunya. Les competències que l'ICGC pot aportar en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits, basats en els seus antecedents i actius actuals es poden sintetitzar en els àmbits següents:

  • Estudiar, analitzar i avaluar iniciatives basades en petits satèl·lits des del punt de vista de la usabilitat de l'Observació de la Terra.
  • Simular imatges basades en conjunts de dades aerotransportats o per satèl·lit, adaptats a les especificacions de càrrega útil de les declaracions de missió de satèl·lit i a les iniciatives d’observació de la Terra.
  • Analitzar-complementar els requeriments tècnics i especificacions dels diferents subsistemes per tal d’establir les recomanacions quant a possibles candidats de càrregues útils o sensors d’observació de la Terra.
  • Desenvolupar infraestructures de dades espacials segons els estàndards internacionals de dades de missió.
  • Dissenyar i configurar les cadenes de metadades dels processats per a la correcta catalogació i descoberta i ús de les dades i productes derivats.
  • Potenciar a Catalunya els avantatges científics i econòmics basats en els actius espacials en el sector de la geoinformació.
  • Aportar, produir i analitzar la geoinformació necessària addicional per completar la cadena de valor de les dades al coneixement en forma de productes i serveis d’utilitat als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i a la ciutadania, com a actors prioritaris.