WMS Geotèrmia profunda | icgc

WMS Geotèrmia profunda

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms?

Versió: 21/10/2020.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031, 3043.
  • Formats GetMap suportats: GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.

Context geotèrmic - Capes disponibles

CapaNom capaRang d'escales
Escala màx.Escala mín.
Isolínies de flux de calor (mW/m2)Isolinies_flux_calor1:25.0001:10.000.000
Flux de calorFlux_de_calor1:25.0001:10.000.000
Isolínies de gradient geotèrmic (ºC/Km)Isolinies_Gradient1:25.0001:10.000.000
Gradient geotèrmic (ºC/Km)Gradient_geotermic1:25.0001:10.000.000
Isolínies de conductivitat tèrmica (W/m·K)Isolinies_Conductivitat1:25.0001:10.000.000
Conductivitat tèrmica (W/m·K)Conductivitat_termica1:25.0001:10.000.000
Isotermes a la base de l'escorçaIsotermes_a_la_base_de_escorça1:25.0001:10.000.000
Temperatures a la base de l'escorçaTemperatures_a_la_base_de_escorça1:25.0001:10.000.000
Isotermes a 15 Km de profunditatIsotermes_a_15_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000
Temperatures a 15 Km de profunditatTemperatures_a_15_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000
Isotermes a 7 Km de profunditatIsotermes_a_7_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000
Temperatures a 7 Km de profunditatTemperatures_a_7_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000
Isotermes a 3 Km de profunditatIsotermes_a_3_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000
Temperatures a 3 Km de profunditatTemperatures_a_3_Km_de_profunditat1:25.0001:10.000.000

 

Context geotèrmic - Capes disponibles

CapaNom capaRang d'escales
Escala màx.Escala mín.
Pous i sondeigs d'investigació profundsPous_sondeigs_investigacio_profunds1:25.0001:10.000.000
Zones de fracturaZones_de_fractura1:25.0001:10.000.000
Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal)Isolinies_Bouguer_residual1:25.0001:10.000.000
Anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal)Bouguer_residual1:25.0001:10.000.000
Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal)Isolinies_Bouguer_regional1:25.0001:10.000.000
Anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal)Bouguer_regional1:25.0001:10.000.000
Cota del sostre del basament Paleozoic autòcton (m s.n.m.)Topografia_basament_Pz1:25.0001:10.000.000
Isolínies de gruix corticalIsolinies_Gruix_Cortical1:25.0001:10.000.000
Gruix cortical (Km)Gruix_cortical1:25.0001:10.000.000
Isolínies de gruix litosfèricIsolinies_Gruix_Litosfera1:25.0001:10.000.000
Gruix litosfèric (Km)Gruix_litosferic1:25.0001:10.000.000

 

Potencial geotèrmic - Capes disponibles

CapaNom capaRang d'escales
Escala màx.Escala mín.
Zones de potencial geotèrmic profundZones_potencial_geotermic_profund1:25.0001:10.000.000

 

Exemple de petició de servei

Imatge
Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=Zones_potencial_geotermic_profund&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=432&HEIGHT=393