• Imprimeix

Servicios en línea (Geoservicios)

Utiliza geoinformación en línea en tus aplicaciones sin tener que descargarla

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial, operacions geomètriques i transformació de coordenades per a les vostres aplicacions mitjançant WPS o serveis REST

WMS Geoíndex

Utiliza la información de Geoíndex en tus aplicaciones compatibles con geoservicios WMS

WMS y teselas Cartografía de referencia

Utilizad cartografía de base (mapas topográficos, ortofotos...) en vuestras aplicaciones, mediante geoservicios WMS, WMTS o teselas vector

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WFS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Servicios para API y Widgets

Mapas y fotos aéreas del ICGC para las API de Google Maps, OpenLayers, Leaflet...

Serveis per a aplicacions d'escriptori

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth i altres aplicacions d'escriptori

Sobre los Geoservicios

Especificaciones de los Geoservicios, problemas frecuentes...