• Imprimeix

Servicios en línea (Geoservicios)

Utiliza geoinformación en línea en tus aplicaciones sin tener que descargarla

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial per a les vostres aplicacions mitjançant serveis REST

WMS Cubiertas del suelo

Información cartográfica de alta resolución de las cubiertas del suelo de Cataluña, como áreas urbanizadas, agrícolas, forestales, masas de agua...

WMS Geoíndex

Utiliza la información de Geoíndex en tus aplicaciones compatibles con geoservicios WMS

WMS y teselas Cartografía de referencia

Utilizad cartografía de base (mapas topográficos, ortofotos...) en vuestras aplicaciones, mediante geoservicios WMS, WMTS o teselas vector

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS i WFS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Cuadrículas UTM

Cuadrículas de 1x1 km i de 10x10 km, para distribución de especies y otras finalidades

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Servicios API

Añade mapas y fotos aéreas del ICGC con las interfaces de programación de aplicaciones (API) de ArcGis, Leaflet, Mapbox, OpenLayers...

Servicios ICGC para aplicaciones de escritorio: Google Earth

Como añadir mapas y fotos aéreas del ICGC en Google Earth

Sobre los Geoservicios

Especificaciones de los Geoservicios, problemas frecuentes...

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada