Mapes | icgc

Mapes

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Referencial Topogràfic Territorial

Mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món

Mapes antics

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

Mapes municipals (delimitació)

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Cobertes del sòl

Conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Estat de progrés d'obsolescència programada