Calendarios y pósters | icgc

Calendarios y pósters

Calendarios del ICGC, imágenes del Circuit de Catalunya...

Calendarios

2024

Imatge
Calendari ICGC 2024

Gráfico de la red de ferrocarriles de Cataluña en relación a la nueva división territorial

Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya), 1919. 
Publicado dentro de: Anteproyecto de nueva división territorial de Cataluña, por el ingeniero cartógrafo, director del Servei Josep de Rivera i Juer, lám. IX. Barcelona. 
Mapa original en papel: 103 x 83 cm (ICGC, RM.243848 – cartotecadigital.icgc.cat)

 

 

 

2022

Imatge
Calendari any 2022

Evolución del Delta de la Tordera: imágenes de antes, durante y después del temporal Gloria (19-23 de enero de 2020)

Fotografías captadas en febrero de 2019, enero de 2020, mayo de 2020 y mayo 2021 con cámara aérea fotogramétrica.

 

2022 40 anys

Imatge
Calendari 2022 40 anys

ICGC 1982-2022 40 anys

Mapa de Cataluña nocturno.

 

2021

Imatge
Calendari any2021

Niveles de emisión lumínica para las ciudades de Badalona, Sabadell, Esplugues de Llobregat y Sant Cugat del Vallès

El ICGC elabora cartografía temática de la contaminación lumínica, a una resolución espacial de 25 cm, a partir del su modelo de recuperación del flujo de luz emitido hacia el cielo en valores físicos de candelas/m2.

 

2020

Imatge
Calendari any 2020

El Pla de distribució en zones del territori català: Regional Planning

Mapa que acompanya aquest estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya a Nicolau M. Rubió i Tudurí que publicà juntament amb e l seu germà Santiago el 1932.            
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1932. 56 x 67 cm (ICGC, RL.2215 – cartotecadigital.icgc.cat)            
 

 

2019

Imatge
Calendari any 2019

Fragment de la Carta nàutica de la Mar Mediterrània

Macià Viladesters. Mallorca, 1413.            
Obra manuscrita feta sobre pergamí. Sembla que fou encomanada pel prior de la cartoixa de Valldemossa.            
Département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France (BNF, Cartes et Plans, GE AA-566 (RES)            
 

 

2018

Imatge
Calendari any 2018

Mapa de sismicitat Catalunya

Període 1977-2016 i principals sismes històrics dels segles XIV i XV.            
(Mapa ICGC, 2017)            
 

 

2017

Imatge
Calendari any 2017

Catalogne et Arragon

París: Pierre Mariette, 1641            
[escala aprox. 1:1 200 000] Publicat dins: Theatre geographique de France contenant les cartes particulieres de ses province et celles de ses fronteres & pays adjacents            
(Cartoteca de Catalunya, RM, 4572)            
 

 

2016

Imatge
Calendari any 2016

Cuadro astronómico, por Paluzie

Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, [ca. 1930]            
52 x 66 cm, en full de 68 x 83 cm            
(Cartoteca de catalunya, Fons Paluzie, RM.293191)            
 

 

2015

Imatge
Calendari any 2015

Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya

Projecte de divisió administrativa de Catalunya (1919)            
(Cartoteca de Catalunya, RM.243846)            
 

 

2014

Imatge
Calendari any 2014

Felip V d'Espanya

(Versalles 1683-Madrid 1746)            
Carta autògrafa firmada i dirigida al seu avi Lluís XIV de França, datada del 28 de desembre de 1711            
 

 

2013

Imatge
Calendari any 2013

Sèrie de 6 gravats que escenifica el setge de Barcelona de 1714, dibuixada i gravada per Jacques Rigaud i publicada per primera vegada a París l'any 1732. Aquesta és una edició anglesa realitzada a Londres per J. Bowles cap al 1750

Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca (RM215789 a RM215793 i RM215343)

 

2012

Imatge
Calendari any 2012

30 anys de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Reproducció d'un ull de la primera sèrie d'imatge satèl·lit 1:100.000 en fals color elaborada per l'ICC entre els anys 1985-1987 i originada a partir de la combinació dels canals 5,4, 1 del satèl·lit Landsat-5. La sèrir és formada per 27 fulls de tall de sèrie i 5 fulls de tall especial.             
El Delta de l'Ebre és un full de tall especial. (85 x 60 cm)            
Cartoteca de Catalunya (CTCRMM13761)            
 

 

2011

Imatge
Calendari any 2011

Manual francès de dibuix topogràfic del segle XIX

Tableau elémentaire de topographie civile & militaire, a l'usage des ingénieurs géographes & de toutes les écoles.            
Par G. Tripon F. Professeur de dessin & auteur de plusieurs ouvrages elémentaires. Paris, 1800 (54 x 68 cm)            
Cartoteca de Catalunya (RESM-A-22-32)            
 

 

2010

Imatge
Calendari any 2010

La divisió en vegueries de Catalunya en un mapa d'inici del segle XVIII

Principaute de Catalogne ou sont compris les Comtés de Roussillon, et de Cerdagne, divisés en leurs vigueries / par le Sr. Sanson ; Caordier sculpit ; S. f. [Simonneau fecit].            
A Paris : chez le Sr. Laillot... joignant les Grands Augustins, aux deux Globes, 1706 ( 44 x 63 cm; escala aprox. 1:650.000)            
Cartoteca de Catalunya, RES-A-6-24 (CTCRM0215361)            
 

 

Pósters

Mapa de les terres de llengua catalana

Imatge
Mapa de les terres de llengua catalana

Mapa de les terres de llengua catalana, escala 1:500.000

Publicat a despeses del patrici català Dr. Antoni de P. Aleu. Publicacions de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Any 1921.            
Facsímil publicat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en conmemoració de l'Any Pompeu Fabra 2018.            
 

 

Circuito de Cataluña en el Gran Premio de F1

Imatge
Circuit de Catalunya any 2011

2011

 

Imatge
Circuit de Catalunya any 2010 sortida

2010 - Sortida

 

Imatge
Circuit de Catalunya any 2009

2009