• Imprimeix

Applied Geophysics

Methods of geophysical surveys

Síntesi d'informació geofísica

Integració de diferents conjunts d'informació geofísica per a la generació d'un model coherent del subsol 

Presentació

Mètodes d'exploració geofísica com a suport als projectes interns, a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i a demandes externes específiques

Tècniques

Descripció dels mètodes geofísics aplicats, tractament i anàlisi de les dades obtingudes

Instrumentació

Catàleg d'eines i recursos disponibles per a l'exploració geofísica

Mètodes experimentals

Metòdes experimentals en Geofísica aplicada

Estudis destacats

Relació d'estudis i treballs geofísics destacats

Geophysical and seismic maps

Aeromagnetic map, gravimetric maps, seismic maps ...

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

Life EBRO ADMICLIM

Evaluating the Ebro Delta areas vulnerable to subsidence and sea level rise