• Imprimeix

Geophysical and seismic maps

Aeromagnetic map, gravimetric maps, seismic maps ...

Aeromagnetism

Scale

Title

Edition

Year

Download
GeoPDF

e-Shop
printed

Miniature

1:250.000

Mapa aeromagnètic de Catalunya

1

1989

6,5 MB includes report (Catalan)

-

Miniatura Mapa aeromagnètic de Catalunya 1:250.000 (1989)

Gravimetry

Scale

Title

Edition

Year

Download
GeoPDF

e-Shop
printed

Miniature

1:500.000

Mapa gravimètric de Catalunya

1

1987

12,5 MB includes report (Catalan)

-

Miniatura Mapa gravimètric de Catalunya 1:500.000 (1987)

1:250.000

Mapa gravimètric de Catalunya

1

2012

8,6 MB (Catalan)

buy

Miniatura Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000 (2012)

Synthesis of geophysical information

Scale

Title

Edition

Year

Download
PDF

e-Shop
printed

Miniature

-

la Cerdanya basin

1

2023

8 MB (Catalan)

-

Miniatura sintesi geofísica de la Cerdanya

-

Vallès basin (central sector)

1

2023

8,6 MB (Catalan)

-

Miniatura de la síntesi geofísica del Vallès (sector central)

Seismicity

Scale

Title

Edition

Year

Download

e-Shop
printed

Miniature

1:400.000

Seismicity Map of Catalonia 1977-1997

1

1999

PDF 3,4 MB (Catalan)

-

Mapa de sismicitat de Catalunya 1977 - 1997 1:400.000 (1999)

-

Mapa d'epicentres període 1986-2000

-

-

-

-

Miniatura Mapa d'epicentres període 1986-2000 (2001)

-

Maximum felt intensities in Catalonia during the XX century

-

-

-

-

Miniatura del Mapa d'intensitats percebudes a Catalunya al segle XX (1996)

-

Damaging earthquakes in Catalonia

-

-

-

-

Miniatura del Mapa dels terratrèmols que han produït danys (1996)

1:250.000

Seismic mesozonation map for Catalonia

1 v2
1 v1

2020
2018

GeoPDF 15 MB (Catalan)
-

-
buy

Miniatura Mapa de mesozonació sísmica de Catalunya 1:250.000 (v2, 2020)

-

Seismotectonic zoning of Catalonia

1

1997

-

-

Miniatura del Mapa de la zonació sismotectònica (1997)

-

Map of seismic zones considering the site amplification

1

1997

-

-

Miniatura del Mapa de zones sísmiques (1997)

-

European Digital Accelerogram Parameters Table (1996-2010)

1

2010

XLS 15 MB

-

Miniatura representació de la Taula de paràmetres d’accelerogrames digitals europeus (1996-2010)