• Imprimeix

Services

Avalanche danger and snowpack information

Avalanche forecast and snowpack information

Recorded earthquakes and seismic information

Information on seismic communications, recorded earthquakes, live seismograms, the Catalan seismic network, seismic information and maps.                    
Know about SISMOCAT

Enginyeria geològica i geotècnia

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Applied Geophysics

Methods of geophysical surveys

Online services (Geoservices)

Use geoinformation online in your applications without downloading

Geologia

Informacions tècniques i recursos didàctics

Geothermics

Potential for geothermal energy exploitation in Catalonia

Hidrogeologia

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Màster en Geoinformació. Aplicacions i Gestió

Instrument clau de formació sobre eines i competències per a professionals i usuaris d'informació geoespacial

Observació de la Terra

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal

Positioning

GNSS stations of the ICGC, geodetic signals of the Utilities Network of Catalonia and reference system ETRS89

Real-time positioning

System to broadcast differential corrections (DGPS, RTK...)

Geological risks

Evaluation, prevention and action in geological risks

Soils

Edaphological projects and cartography