• Imprimeix

WMS Ortofotos

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l’ICGC

NOTA:
Aquest servei substitueix l'antic WMS d'ortofoto històrica (https://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service), el qual properament deixarà de ser operatiu.
Així doncs, cal que substituïu la URL de connexió i el nom de les capes que crideu des de les vostres aplicacions.

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms

Característiques del servei

  • Ortofoto provisional (color i infraroja): Ortofoto del vol més recent que s’està produint i que encara està pendent de certes correccions i retocs per a esdevenir definitiva.
  • Ortofoto definitiva (color i infraroja) organitzada per períodes de temps corresponents a cobertures completes de Catalunya. Per a les més recents, el període de temps és un any, però en ortofotos més antigues s’indica el primer i l’últim any en què es van fer els vols necessaris per cobrir tot Catalunya. En aquest últim cas es poden consultar totes les ortofotos alhora (agrupades) o bé per capes separades segons anualitat i resolució.
  • El servei també permet conèixer la data de vol i la resolució d’un lloc seleccionat sobre l’ortofoto (mitjançant el mètode GetFeatureInfo).

  

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Ortofoto color provisional
Ortofoto color de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2023)

ortofoto_color_provisional

Ortofoto color [període] (grup de capes)
Ortofotos definitives color corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions.

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1993, 2000-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

ortofoto_color_[període]

 

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_color_[any]

Ortofoto infraroja provisional
Ortofoto infraroja de l’últim vol realitzat que està en fase de producció (2023)

ortofoto_infraroig_provisional

Ortofoto infraroja [període] (grup de capes)

Ortofotos definitives infraroges corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions.

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

ortofoto_infraroig_[període]

 

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_infraroig_[any]

Ortofoto blanc i negre [període] (grup de capes)
Ortofotos definitives en blanc i negre corresponents a cobertures de tot Catalunya fetes amb vols d’un mateix any o d’un període d’anys. En una mateixa cobertura es poden trobar ortofotos de diferents resolucions.

[període] pot prendre com a valor un any o un rang d’anys: 1945, 1956, 1970-1977, 1983-1992, 1994-1997

ortofoto_blanc_i_negre_[període]

 

La denominació de les capes concretes d’aquest grup tenen la forma ortofoto_[resolució]_blanc_i_negre_[any]

Sèrie temporal anual d’ortofoto color o blanc i negre
Per ser utilitzada amb el paràmetre TIME

ortofoto_color_serie_anual

Sèrie temporal anual d’ortofoto infraroja
Per ser utilitzada amb el paràmetre TIME

ortofoto_infraroig_serie_anual

[resolució] pot prendre valors com 10cm, 15cm, 25cm, 50cm, 2.5m o 10m segons disponibilitat.

 

Exemple de petició d’una capa WMS-Time

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant l’any d'interès (per exemple &TIME=2004).

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_color_serie_anual&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE&TIME=2004

 

Exemple de petició d’una capa WMS

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_blanc_i_negre_1983-1992&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE