• Imprimeix

WMS Ortofotos

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l'ICGC organitzades per capes, una per any

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?

Darrera actualització: 15/04/2020

  

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.1.1
 • EPSG original: 23031 / 25831
 • EPSG suportats: 23031, 25831, 32631, 4230, 4258, 4326
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Ortofoto de Catalunya 1:1.000 [anual]

orto10cAAAA*

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 [anual]

orto25cAAAA*

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:5.000  [anual]

orto5mAAAA*

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:25.000  [anual]

orto25mAAAA*

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500  [anual]

ortoi25cAAAA*

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 [anual]

ortoi5mAAAA*

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000  [anual]

ortoi25mAAAA*

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya del Vol americà sèrie B 1:5.000 (1956-57)

ovab5m

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya del Vol americà sèrie A 1:10.000 (1945-46)

ovaa10m

Totes les escales

 * AAAA és l'any. Cal tenir en compte la disponibilitat de les ortofotos corresponents que, a més, no sempre cobreixen tot el territori:

 • Ortofoto de Catalunya 1:1.000: del 2010 al 2011.
 • Ortofoto de Catalunya 1:2.500: del 2007 al 2016 (excepte 2008).
 • Ortofoto de Catalunya 1:5.000: del 1983 al 2016 (excepte 1985, 1993).
 • Ortofoto de Catalunya 1:25.000: del 1989 al 2016 (excepte 1991-1992, 1994-1995, 1998-1999).
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500: del 2008 al 2016.
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000: del 2008 al 2015.
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000: del 1996 al 2015 (excepte 1998-2007).

 

Exemple de petició

Exemple d'ortofoto any 1994

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=orto5m1994&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE