InfoSIS [ICGC InfoSIS] RSS Terratrèmols recents http://www.icgc.cat Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º10'N 43º20'N / 0º20'W 4ºE) ca http://www.icgc.cathttp://www.igc.cat/web/img/logo_icgc_v1.png Darreres localitzacions // Mapa de terratrèmols dels darrers 30 dies ]]> Wed, 13 Dec 2017 20:28:33 +0100 Ml 0.8 Castelló Wed, 13 Dec 2017 20:28:33 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66121&codi2=66121&codi3=l1712121w&data=13%2F12%2F2017&hora=19%3A28%3A33.30&lat=40.31&lon=0.03&dep=7&mag=0.8&font=ICGC&regio=Castell%C3%B3&ref=rss l1712121 Codi l1712121  Ml=0.8
Regió Castelló
Data (UTC) 13/12/2017 19:28:33
Profunditat 7 km]]>
Ml -0.7 Ripollès Wed, 13 Dec 2017 04:38:39 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66120&codi2=66120&codi3=l1712120w&data=13%2F12%2F2017&hora=03%3A38%3A39.40&lat=42.42&lon=2.30&dep=5&mag=-0.7&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l1712120 Codi l1712120  Ml=-0.7
Regió Ripollès
Data (UTC) 13/12/2017 03:38:39
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.7 Pyrénées-Orientales Tue, 12 Dec 2017 22:28:57 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66116&codi2=66116&codi3=l1712116w&data=12%2F12%2F2017&hora=21%3A28%3A57.20&lat=42.58&lon=2.13&dep=10&mag=-0.7&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1712116 Codi l1712116  Ml=-0.7
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 12/12/2017 21:28:57
Profunditat 10 km]]>
Ml 1.2 Pyrénées-Orientales Tue, 12 Dec 2017 16:13:48 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66113&codi2=66113&codi3=l1712113w&data=12%2F12%2F2017&hora=15%3A13%3A48.50&lat=42.56&lon=2.14&dep=4&mag=1.2&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1712113 Codi l1712113  Ml=1.2
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 12/12/2017 15:13:48
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.4 Pyrénées-Orientales Tue, 12 Dec 2017 16:11:05 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66112&codi2=66112&codi3=l1712112w&data=12%2F12%2F2017&hora=15%3A11%3A05.10&lat=42.57&lon=2.14&dep=4&mag=0.4&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1712112 Codi l1712112  Ml=0.4
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 12/12/2017 15:11:05
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.5 Pallars Sobirà Mon, 11 Dec 2017 12:56:29 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66111&codi2=66111&codi3=l1712111w&data=11%2F12%2F2017&hora=11%3A56%3A29.30&lat=42.50&lon=1.15&dep=5&mag=0.5&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712111 Codi l1712111  Ml=0.5
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 11/12/2017 11:56:29
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.2 Selva Mon, 11 Dec 2017 12:48:42 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66110&codi2=66110&codi3=l1712110w&data=11%2F12%2F2017&hora=11%3A48%3A42.30&lat=41.84&lon=2.60&dep=0&mag=0.2&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l1712110 Codi l1712110  Ml=0.2
Regió Selva
Data (UTC) 11/12/2017 11:48:42
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.6 Pallars Sobirà Sun, 10 Dec 2017 23:43:32 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66100&codi2=66100&codi3=l1712100w&data=10%2F12%2F2017&hora=22%3A43%3A32.50&lat=42.59&lon=1.03&dep=6&mag=0.6&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712100 Codi l1712100  Ml=0.6
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 10/12/2017 22:43:32
Profunditat 6 km]]>
Ml 1.4 Hautes-Pyrénées Sat, 09 Dec 2017 23:56:41 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66095&codi2=66095&codi3=l1712095w&data=09%2F12%2F2017&hora=22%3A56%3A41.00&lat=42.92&lon=0.42&dep=5&mag=1.4&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l1712095 Codi l1712095  Ml=1.4
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 09/12/2017 22:56:41
Profunditat 5 km]]>
Ml 1.8 Costa Baix Ebre Sat, 09 Dec 2017 14:38:02 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66090&codi2=66090&codi3=l1712090w&data=09%2F12%2F2017&hora=13%3A38%3A02.60&lat=40.74&lon=0.92&dep=5&mag=1.8&font=ICGC&regio=Costa_Baix_Ebre&ref=rss l1712090 Codi l1712090  Ml=1.8
Regió Costa Baix Ebre
Data (UTC) 09/12/2017 13:38:02
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.7 Costa Montsià Fri, 08 Dec 2017 00:20:48 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66103&codi2=66103&codi3=l1712103w&data=07%2F12%2F2017&hora=23%3A20%3A48.80&lat=40.46&lon=0.87&dep=8&mag=0.7&font=ICGC&regio=Costa_Montsi%C3%A0&ref=rss l1712103 Codi l1712103  Ml=0.7
Regió Costa Montsià
Data (UTC) 07/12/2017 23:20:48
Profunditat 8 km]]>
Ml -0.4 Pallars Sobirà Wed, 06 Dec 2017 05:10:22 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66085&codi2=66085&codi3=l1712085w&data=06%2F12%2F2017&hora=04%3A10%3A22.50&lat=42.59&lon=1.02&dep=5&mag=-0.4&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712085 Codi l1712085  Ml=-0.4
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 06/12/2017 04:10:22
Profunditat 5 km]]>
Ml 0.2 Selva Wed, 06 Dec 2017 00:59:13 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66084&codi2=66084&codi3=l1712084w&data=05%2F12%2F2017&hora=23%3A59%3A13.40&lat=41.75&lon=2.83&dep=0&mag=0.2&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l1712084 Codi l1712084  Ml=0.2
Regió Selva
Data (UTC) 05/12/2017 23:59:13
Profunditat 0 km]]>
Ml -0.2 Pyrénées-Orientales Tue, 05 Dec 2017 22:02:32 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66083&codi2=66083&codi3=l1712083w&data=05%2F12%2F2017&hora=21%3A02%3A32.80&lat=42.61&lon=2.11&dep=6&mag=-0.2&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1712083 Codi l1712083  Ml=-0.2
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 05/12/2017 21:02:32
Profunditat 6 km]]>
Ml 0.1 Pallars Jussà Tue, 05 Dec 2017 18:27:51 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66082&codi2=66082&codi3=l1712082w&data=05%2F12%2F2017&hora=17%3A27%3A51.00&lat=42.25&lon=1.09&dep=0&mag=0.1&font=ICGC&regio=Pallars_Juss%C3%A0&ref=rss l1712082 Codi l1712082  Ml=0.1
Regió Pallars Jussà
Data (UTC) 05/12/2017 17:27:51
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.4 Pallars Sobirà Tue, 05 Dec 2017 11:49:32 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66081&codi2=66081&codi3=l1712081w&data=05%2F12%2F2017&hora=10%3A49%3A32.60&lat=42.57&lon=1.02&dep=5&mag=0.4&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712081 Codi l1712081  Ml=0.4
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 05/12/2017 10:49:32
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.5 Pallars Sobirà Tue, 05 Dec 2017 00:29:38 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66080&codi2=66080&codi3=l1712080w&data=04%2F12%2F2017&hora=23%3A29%3A38.30&lat=42.58&lon=1.04&dep=4&mag=-0.5&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712080 Codi l1712080  Ml=-0.5
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 04/12/2017 23:29:38
Profunditat 4 km]]>
Ml -0.0 Andorra Mon, 04 Dec 2017 19:48:18 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66079&codi2=66079&codi3=l1712079w&data=04%2F12%2F2017&hora=18%3A48%3A18.20&lat=42.48&lon=1.54&dep=9&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Andorra&ref=rss l1712079 Codi l1712079  Ml=-0.0
Regió Andorra
Data (UTC) 04/12/2017 18:48:18
Profunditat 9 km]]>
Ml 0.2 Pallars Sobirà Mon, 04 Dec 2017 12:51:45 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66078&codi2=66078&codi3=l1712078w&data=04%2F12%2F2017&hora=11%3A51%3A45.30&lat=42.56&lon=1.09&dep=6&mag=0.2&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1712078 Codi l1712078  Ml=0.2
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 04/12/2017 11:51:45
Profunditat 6 km]]>
Ml 0.0 Alta Ribagorça Thu, 30 Nov 2017 22:54:34 +0100 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme.php?q=m&codi=66052&codi2=66052&codi3=l1711052w&data=30%2F11%2F2017&hora=21%3A54%3A34.00&lat=42.59&lon=0.87&dep=5&mag=0.0&font=ICGC&regio=Alta_Ribagor%C3%A7a&ref=rss l1711052 Codi l1711052  Ml=0.0
Regió Alta Ribagorça
Data (UTC) 30/11/2017 21:54:34
Profunditat 5 km]]>
[+info:] ICGC Terratrèmols Sat, 16 Dec 2017 17:19:01 +0100 http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
  • Darrers comunicats
  • Terratrèmols recents
  • Sismogrames en directe
  • ]]>