InfoSIS [ICGC InfoSIS] RSS Terratrèmols recents http://www.icgc.cat Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º10'N 43º20'N / 0º20'W 4ºE) ca http://www.icgc.cathttp://www.igc.cat/web/img/logo_icgc_v1.png Darreres localitzacions // Terratrèmol: Alt Urgell, Magnitud 2.3
[15/04/2019 02:09 Temps Oficial]Darrers comunicats]]>
Thu, 18 Apr 2019 02:15:20 +0200
Ml 0.6 Alt Urgell Thu, 18 Apr 2019 02:15:20 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77316&codi2=77316&codi3=l1904316w&data=18%2F04%2F2019&hora=00%3A15%3A20.70&lat=42.28&lon=1.55&dep=3&mag=0.6&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904316 Codi l1904316  Ml=0.6
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 18/04/2019 00:15:20
Profunditat 3 km]]>
Ml 1.9 Hautes-Pyrénées Tue, 16 Apr 2019 14:24:18 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77246&codi2=77246&codi3=l1904246w&data=16%2F04%2F2019&hora=12%3A24%3A18.10&lat=43.01&lon=-0.03&dep=5&mag=1.9&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l1904246 Codi l1904246  Ml=1.9
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 16/04/2019 12:24:18
Profunditat 5 km]]>
Ml -0.2 Pallars Sobirà Tue, 16 Apr 2019 14:23:27 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77314&codi2=77314&codi3=l1904314w&data=16%2F04%2F2019&hora=12%3A23%3A27.60&lat=42.62&lon=1.35&dep=6&mag=-0.2&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1904314 Codi l1904314  Ml=-0.2
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 16/04/2019 12:23:27
Profunditat 6 km]]>
Ml -0.0 Alt Urgell Tue, 16 Apr 2019 07:18:19 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77291&codi2=77291&codi3=l1904291w&data=16%2F04%2F2019&hora=05%3A18%3A19.00&lat=42.27&lon=1.57&dep=0&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904291 Codi l1904291  Ml=-0.0
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 16/04/2019 05:18:19
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.6 Alt Urgell Tue, 16 Apr 2019 05:47:41 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77289&codi2=77289&codi3=l1904289w&data=16%2F04%2F2019&hora=03%3A47%3A41.20&lat=42.28&lon=1.56&dep=0&mag=0.6&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904289 Codi l1904289  Ml=0.6
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 16/04/2019 03:47:41
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.0 Alt Urgell Tue, 16 Apr 2019 02:08:36 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77285&codi2=77285&codi3=l1904285w&data=16%2F04%2F2019&hora=00%3A08%3A36.90&lat=42.28&lon=1.57&dep=2&mag=0.0&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904285 Codi l1904285  Ml=0.0
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 16/04/2019 00:08:36
Profunditat 2 km]]>
Ml -0.1 Alt Urgell Tue, 16 Apr 2019 00:17:29 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77268&codi2=77268&codi3=l1904268w&data=15%2F04%2F2019&hora=22%3A17%3A29.60&lat=42.34&lon=1.31&dep=0&mag=-0.1&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904268 Codi l1904268  Ml=-0.1
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 22:17:29
Profunditat 0 km]]>
Ml 1.1 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 22:49:24 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77128&codi2=77128&codi3=l1904128w&data=15%2F04%2F2019&hora=20%3A49%3A24.20&lat=42.29&lon=1.53&dep=0&mag=1.1&font=-&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904128 Codi l1904128  Ml=1.1
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 20:49:24
Profunditat 0 km]]>
Ml 1.2 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 21:39:18 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77126&codi2=77126&codi3=l1904126w&data=15%2F04%2F2019&hora=19%3A39%3A18.70&lat=42.31&lon=1.55&dep=0&mag=1.2&font=-&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904126 Codi l1904126  Ml=1.2
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 19:39:18
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.9 Berguedà Mon, 15 Apr 2019 14:50:18 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77107&codi2=77107&codi3=l1904107w&data=15%2F04%2F2019&hora=12%3A50%3A18.20&lat=42.23&lon=1.69&dep=0&mag=0.9&font=-&regio=Bergued%C3%A0&ref=rss l1904107 Codi l1904107  Ml=0.9
Regió Berguedà
Data (UTC) 15/04/2019 12:50:18
Profunditat 0 km]]>
Ml 1.6 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 14:32:34 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77103&codi2=77103&codi3=l1904103w&data=15%2F04%2F2019&hora=12%3A32%3A34.30&lat=42.29&lon=1.55&dep=1&mag=1.6&font=-&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904103 Codi l1904103  Ml=1.6
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 12:32:34
Profunditat 1 km]]>
Ml 0.9 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 08:52:40 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77083&codi2=77083&codi3=l1904083w&data=15%2F04%2F2019&hora=06%3A52%3A40.90&lat=42.30&lon=1.56&dep=5&mag=0.9&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904083 Codi l1904083  Ml=0.9
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 06:52:40
Profunditat 5 km]]>
Ml 1.6 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 07:02:15 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77081&codi2=77081&codi3=l1904081w&data=15%2F04%2F2019&hora=05%3A02%3A15.70&lat=42.37&lon=1.56&dep=11&mag=1.6&font=-&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904081 Codi l1904081  Ml=1.6
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 05:02:15
Profunditat 11 km]]>
Ml 0.6 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 02:38:38 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77078&codi2=77078&codi3=l1904078w&data=15%2F04%2F2019&hora=00%3A38%3A38.90&lat=42.32&lon=1.57&dep=7&mag=0.6&font=-&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904078 Codi l1904078  Ml=0.6
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 15/04/2019 00:38:38
Profunditat 7 km]]>
Ml 2.3 Alt Urgell [Comunicat sísmic] Mon, 15 Apr 2019 02:09:58 +0200 http://www.igc.cat/sismescomact/comhistcat/20190415000958/comact.html 20190415000958 Codi 20190415000958  Ml=2.3
Regió Alt Urgell [Comunicat sísmic]
Data (UTC) 15/04/2019 00:09:58
Profunditat 0 km]]>
Ml 2.2 Alt Urgell [Comunicat sísmic] Mon, 15 Apr 2019 01:55:02 +0200 http://www.igc.cat/sismescomact/comhistcat/20190414235502/comact.html 20190414235502 Codi 20190414235502  Ml=2.2
Regió Alt Urgell [Comunicat sísmic]
Data (UTC) 14/04/2019 23:55:02
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.5 Selva Mon, 15 Apr 2019 01:39:03 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77269&codi2=77269&codi3=l1904269w&data=14%2F04%2F2019&hora=23%3A39%3A03.20&lat=41.82&lon=2.71&dep=3&mag=0.5&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l1904269 Codi l1904269  Ml=0.5
Regió Selva
Data (UTC) 14/04/2019 23:39:03
Profunditat 3 km]]>
Ml 0.8 Alt Urgell Mon, 15 Apr 2019 00:24:53 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=77070&codi2=77070&codi3=l1904070w&data=14%2F04%2F2019&hora=22%3A24%3A53.20&lat=42.28&lon=1.56&dep=1&mag=0.8&font=ICGC&regio=Alt_Urgell&ref=rss l1904070 Codi l1904070  Ml=0.8
Regió Alt Urgell
Data (UTC) 14/04/2019 22:24:53
Profunditat 1 km]]>
[+info:] ICGC Terratrèmols Thu, 18 Apr 2019 21:11:00 +0200 http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
  • Darrers comunicats
  • Terratrèmols recents
  • Sismogrames en directe
  • ]]>