InfoSIS [ICGC InfoSIS] RSS Terratrèmols recents http://www.icgc.cat Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40º10'N 43º20'N / 0º20'W 4ºE) ca http://www.icgc.cathttp://www.igc.cat/web/img/logo_icgc_v1.png Darreres localitzacions // Terratrèmol: Alta Ribagorça, Magnitud 2.2
[18/04/2018 10:31 Temps Oficial]Darrers comunicats]]>
Mon, 23 Apr 2018 06:28:04 +0200
Ml 0.8 Costa Baix Ebre Mon, 23 Apr 2018 06:28:04 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66923&codi2=66923&codi3=l1804923w&data=23%2F04%2F2018&hora=04%3A28%3A04.70&lat=40.72&lon=0.88&dep=13&mag=0.8&font=ICGC&regio=Costa_Baix_Ebre&ref=rss l1804923 Codi l1804923  Ml=0.8
Regió Costa Baix Ebre
Data (UTC) 23/04/2018 04:28:04
Profunditat 13 km]]>
Ml -0.4 Alta Ribagorça Sun, 22 Apr 2018 16:47:57 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66911&codi2=66911&codi3=l1804911w&data=22%2F04%2F2018&hora=14%3A47%3A57.00&lat=42.60&lon=0.91&dep=0&mag=-0.4&font=ICGC&regio=Alta_Ribagor%C3%A7a&ref=rss l1804911 Codi l1804911  Ml=-0.4
Regió Alta Ribagorça
Data (UTC) 22/04/2018 14:47:57
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.4 Mar Mediterrània - Lleó Sun, 22 Apr 2018 13:57:47 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66909&codi2=66909&codi3=l1804909w&data=22%2F04%2F2018&hora=11%3A57%3A47.60&lat=42.14&lon=3.70&dep=1&mag=0.4&font=ICGC&regio=Mar_Mediterr%C3%A0nia_-_Lle%C3%B3&ref=rss l1804909 Codi l1804909  Ml=0.4
Regió Mar Mediterrània - Lleó
Data (UTC) 22/04/2018 11:57:47
Profunditat 1 km]]>
Ml -0.5 Selva Sun, 22 Apr 2018 11:24:39 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66907&codi2=66907&codi3=l1804907w&data=22%2F04%2F2018&hora=09%3A24%3A39.10&lat=41.83&lon=2.66&dep=7&mag=-0.5&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l1804907 Codi l1804907  Ml=-0.5
Regió Selva
Data (UTC) 22/04/2018 09:24:39
Profunditat 7 km]]>
Ml 1.1 Hautes-Pyrénées Sat, 21 Apr 2018 11:35:28 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66910&codi2=66910&codi3=l1804910w&data=21%2F04%2F2018&hora=09%3A35%3A28.60&lat=42.94&lon=-0.14&dep=0&mag=1.1&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l1804910 Codi l1804910  Ml=1.1
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 21/04/2018 09:35:28
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.9 Castelló Sat, 21 Apr 2018 06:20:30 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66908&codi2=66908&codi3=l1804908w&data=21%2F04%2F2018&hora=04%3A20%3A30.30&lat=40.49&lon=-0.20&dep=4&mag=0.9&font=ICGC&regio=Castell%C3%B3&ref=rss l1804908 Codi l1804908  Ml=0.9
Regió Castelló
Data (UTC) 21/04/2018 04:20:30
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.0 Alta Ribagorça Sat, 21 Apr 2018 04:52:10 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66906&codi2=66906&codi3=l1804906w&data=21%2F04%2F2018&hora=02%3A52%3A10.10&lat=42.57&lon=0.80&dep=7&mag=0.0&font=ICGC&regio=Alta_Ribagor%C3%A7a&ref=rss l1804906 Codi l1804906  Ml=0.0
Regió Alta Ribagorça
Data (UTC) 21/04/2018 02:52:10
Profunditat 7 km]]>
Ml -0.5 Val d´Aran Fri, 20 Apr 2018 05:21:49 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66905&codi2=66905&codi3=l1804905w&data=20%2F04%2F2018&hora=03%3A21%3A49.50&lat=42.65&lon=0.87&dep=0&mag=-0.5&font=ICGC&regio=Val_d%C2%B4Aran&ref=rss l1804905 Codi l1804905  Ml=-0.5
Regió Val d´Aran
Data (UTC) 20/04/2018 03:21:49
Profunditat 0 km]]>
Ml -0.0 Selva Thu, 19 Apr 2018 19:09:49 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66900&codi2=66900&codi3=l1804900w&data=19%2F04%2F2018&hora=17%3A09%3A49.30&lat=41.79&lon=2.73&dep=0&mag=-0.0&font=ICGC&regio=Selva&ref=rss l1804900 Codi l1804900  Ml=-0.0
Regió Selva
Data (UTC) 19/04/2018 17:09:49
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.8 Hautes-Pyrénées Thu, 19 Apr 2018 10:53:30 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66894&codi2=66894&codi3=l1804894w&data=19%2F04%2F2018&hora=08%3A53%3A30.00&lat=42.99&lon=0.37&dep=0&mag=0.8&font=ICGC&regio=Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&ref=rss l1804894 Codi l1804894  Ml=0.8
Regió Hautes-Pyrénées
Data (UTC) 19/04/2018 08:53:30
Profunditat 0 km]]>
Ml -0.3 Ripollès Thu, 19 Apr 2018 06:23:11 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66893&codi2=66893&codi3=l1804893w&data=19%2F04%2F2018&hora=04%3A23%3A11.30&lat=42.42&lon=2.30&dep=4&mag=-0.3&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l1804893 Codi l1804893  Ml=-0.3
Regió Ripollès
Data (UTC) 19/04/2018 04:23:11
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.9 Pyrénées-Atlantiques Thu, 19 Apr 2018 04:09:53 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66899&codi2=66899&codi3=l1804899w&data=19%2F04%2F2018&hora=02%3A09%3A53.90&lat=43.03&lon=-0.33&dep=0&mag=0.9&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques&ref=rss l1804899 Codi l1804899  Ml=0.9
Regió Pyrénées-Atlantiques
Data (UTC) 19/04/2018 02:09:53
Profunditat 0 km]]>
Ml 1.3 Pyrénées-Orientales Thu, 19 Apr 2018 03:46:34 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66889&codi2=66889&codi3=l1804889w&data=19%2F04%2F2018&hora=01%3A46%3A34.90&lat=42.52&lon=2.80&dep=1&mag=1.3&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1804889 Codi l1804889  Ml=1.3
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 19/04/2018 01:46:34
Profunditat 1 km]]>
Ml -0.3 Ripollès Thu, 19 Apr 2018 03:26:29 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66891&codi2=66891&codi3=l1804891w&data=19%2F04%2F2018&hora=01%3A26%3A29.90&lat=42.42&lon=2.30&dep=8&mag=-0.3&font=ICGC&regio=Ripoll%C3%A8s&ref=rss l1804891 Codi l1804891  Ml=-0.3
Regió Ripollès
Data (UTC) 19/04/2018 01:26:29
Profunditat 8 km]]>
Ml 0.8 Vallès Occidental Wed, 18 Apr 2018 13:49:10 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66888&codi2=66888&codi3=l1804888w&data=18%2F04%2F2018&hora=11%3A49%3A10.40&lat=41.61&lon=2.01&dep=4&mag=0.8&font=ICGC&regio=Vall%C3%A8s_Occidental&ref=rss l1804888 Codi l1804888  Ml=0.8
Regió Vallès Occidental
Data (UTC) 18/04/2018 11:49:10
Profunditat 4 km]]>
Ml 2.2 Alta Ribagorça [Comunicat sísmic] Wed, 18 Apr 2018 10:31:41 +0200 http://www.igc.cat/sismescomact/comhistcat/20180418112141/comact.html 20180418092141 Codi 20180418092141  Ml=2.2
Regió Alta Ribagorça [Comunicat sísmic]
Data (UTC) 18/04/2018 08:31:41
Profunditat 0 km]]>
Ml 1.3 Alta Ribagorça Wed, 18 Apr 2018 09:14:03 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66884&codi2=66884&codi3=l1804884w&data=18%2F04%2F2018&hora=07%3A14%3A03.20&lat=42.61&lon=0.90&dep=0&mag=1.3&font=ICGC&regio=Alta_Ribagor%C3%A7a&ref=rss l1804884 Codi l1804884  Ml=1.3
Regió Alta Ribagorça
Data (UTC) 18/04/2018 07:14:03
Profunditat 0 km]]>
Ml 0.8 Pyrénées-Orientales Wed, 18 Apr 2018 01:02:45 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66883&codi2=66883&codi3=l1804883w&data=17%2F04%2F2018&hora=23%3A02%3A45.50&lat=42.53&lon=2.81&dep=4&mag=0.8&font=ICGC&regio=Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&ref=rss l1804883 Codi l1804883  Ml=0.8
Regió Pyrénées-Orientales
Data (UTC) 17/04/2018 23:02:45
Profunditat 4 km]]>
Ml 0.7 Pallars Sobirà Tue, 17 Apr 2018 04:12:47 +0200 http://www1.igc.cat/web/ca/sismologia_psis_sisme_v2.php?q=m&codi=66877&codi2=66877&codi3=l1804877w&data=17%2F04%2F2018&hora=02%3A12%3A47.30&lat=42.40&lon=1.11&dep=1&mag=0.7&font=ICGC&regio=Pallars_Sobir%C3%A0&ref=rss l1804877 Codi l1804877  Ml=0.7
Regió Pallars Sobirà
Data (UTC) 17/04/2018 02:12:47
Profunditat 1 km]]>
[+info:] ICGC Terratrèmols Tue, 24 Apr 2018 12:06:02 +0200 http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
  • Darrers comunicats
  • Terratrèmols recents
  • Sismogrames en directe
  • ]]>