• Imprimeix

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Costa

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Ortofotos

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l’ICGC

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes

WMS Riuades

Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC