• Imprimeix

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines Connector QGIS “Open ICGC” que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

El connector Open ICGC s'integra a la botiga oficial del programari lliure QGIS, que afegeix una nova barra d’eines i permet amb un sol clic l’accés directe i ràpid a la informació geogràfica de l’ICGC així com la cerca per topònims i adreces. El nou connector és compatible amb versions de QGIS posteriors a 3.10.

Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió. Als mapes en descàrrega vectorial se’ls ha aplicat una estilització per a facilitar-ne la interpretació des de QGIS.

 

Barra d'eina connector QGIS Open ICGC

Connector QGIS Open ICGC

Capes per referència

Necessiten connexió a internet (geoserveis), però garanteixen que els projectes tindran sempre les dades actualitzades.

Inclouen les informacions següents:

 • Divisions administratives (Caps de municipi, polígons de municipi, comarca, província).
 • Mapa geològic 1:250.000.
 • Mapes topogràfics (piràmide i mapes 1:5.000, 1:50.000, 1:250.000).
 • Models d’elevacions del terrenya a 2 m i 5 m, i amb estil ombrejat.
 • Ortofotos: ortoXpres (ortofoto més recent, del mateix any, fotograma a fotograma), mosaic ràpid, ortofoto color i infraroja amb les seves sèries temporals.
 • Talls de les series cartogràfiques (5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 i Lidar).

 

Capes per a descàrrega

Permeten descarregar-se les dades per a treballar sense connexió o per a manipular-les posteriorment. Les capes descarregades no s’actualitzen de forma automàtica. La descàrrega de productes grans es pot fer parcialment, per àrea o divisió administrativa. En els productes que ho permetin això generarà un retall de la zona indicada, i en els productes generats per fulls descarregarà tots els fulls que cauen dins aquesta zona.

Inclouen les dades vectorials i ràster següents:

Vectorial

 • Base de cobertes del sòl de Catalunya.
 • Base municipal 1:5.000 (divisions administratives, tot Catalunya).
 • Base topogràfica 1.5.000 rasteritzada.
 • Cartografia topogràfica 1:1.000 (fulls agrupats).
 • GT VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (simbolització per a QGis).
 • Mapa de cobertes del sòl de Catalunya.
 • Mapa geològic 1:250.000 (simbolització per a QGis).
 • Models d’elevacions del terreny a 2 m i 5 m.
 • Mapes topogràfics rasteritzats a escales 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000, 1:2.000.000.
 • Ortofoto color a diferents resolucions (píxels de 25 cm, 50 cm i 25 m).
 • Ortofoto infrarroja a diferents resolucions (píxels de 25 cm, 50 cm i 25 m).
 • Referencial topogràfic (retall de zona d’interès).

Ràster

 • Base topogràfica 1.5.000 rasteritzada.
 • Mapa de cobertes del sòl de Catalunya.
 • Mapes topogràfics rasteritzats a escales 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000, 1:2.000.000.
 • Models d’elevacions del terreny a 2 m i 5 m.
 • Ortofoto color a diferents resolucions (píxels de 25 cm, 50 cm i 25 m).
 • Ortofoto infrarroja a diferents resolucions (píxels de 25 cm, 50 cm i 25 m).

 

Interfície de treball del connector Open ICGC a QGis

QGis amb Open ICGC a l'entorn d'Olot amb cerca per topònim

Instal·lació

El connector es troba disponible per a descàrrega a la botiga oficial de QGIS, i es pot instal·lar-se des del mateix programari com a qualsevol altre connector, a través del menú:

Complements (Plugins) > Gestiona i Instal·la Complements:

Gestió de complements a QGis

Gestió i instal·lació de complements a QGis

 

El més ràpid és cercar "ICGC" o "Open ICGC":

Open ICGC al motor de cerca de connectors de QGis

Cerca Open ICGC a Connectors de QGis