• Imprimeix

Talls geològics

Per construir el tall geològic cal fer, en primer lloc, el tall topogràfic. Sobre aquest es situen els contactes entre les diferents unitats litològiques. En segon lloc, es col·loquen els cabussaments i, amb un portaangles, es representa la inclinació. Amb aquestes dades es construeix un tall superficial. Posteriorment s'interpreta el subsòl projectant en profunditat les dades de superfície. La interpretació en profunditat millora considerablement si es disposa d'informació del subsòl, com poden ser els sondatges de prospecció petroliera, perfils sísmics, dades gravimètriques, etc.

Tall geològic
Perfil sísmic