• Imprimeix

Com és un mapa geològic?

Tots els mapes geològics consten dels mateixos elements. Cada institució encarregada de la realització dels mapes geològics estableix un model de full. Aquí es mostra el Mapa Geològic de Catalunya escala 1:25.000.

Composició del mapa: mapa geològic, els talls geològics, la llegenda, l'esquema geològic, l'esquema estratigràfic, les columnes estratigràfiques, els signes convencionals i els autors

Cada full està format per una sèrie d'elements bàsics: el mapa geològic, els talls geològics, la llegenda, l'esquema geològic, l'esquema estratigràfic, les columnes estratigràfiques, els signes convencionals i els autors. Segons les característiques geològiques de la zona poden afegir-se altres elements.

La llegenda d'un mapa geològic ens permet conèixer els diferents tipus de roques que es troben representats al mapa geològic. La relació que cada tipus de roca té amb les roques del seu voltant ens la dóna el tipus de contacte. Els tipus de contactes entre les diferents unitats cartogràfiques es troben representats al mapa segons els signes convencionals.