• Imprimeix

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

El geoservei WMS conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportats: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG de les dades font: 25831.
  • EPDG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats suportats en la resposta: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Descarrega els mapes

Més informació i descàrrega

WMS Variables biofísiques de l'arbrat

Metadades i especificacions tècniques

Capes disponibles

Variables biofísiques arbrat vigent - color

Descripció

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en color pel període 2016-2017

biomassa_aeria_total_color_2016_2017

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en color pel període 2016-2017

carboni_aeri_total_color_2016_2017

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en color pel període 2016-2017

volum_escorca_color_2016_2017

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en color pel període 2016-2017

biomassa_foliar_color_2016_2017

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en color pel període 2016-2017

area_basal_color_2016_2017

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en color pel període 2016-2017

recobriment_arbori_color_2016_2017

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en color pel període 2016-2017

diametre_normal_mitja_color_2016_2017

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en color pel període 2016-2017

alcada_mitjana_color_2016_2017

Totes les escales

Índex d’àrea foliar en color pel període 2016-2017

index_area_foliar_color_2016_2017

Totes les escales

Densitat de peus per hectàrea en color pel període 2016-2017

densitat_peus_hectarea_color_2016_2017

Totes les escales

Variables biofísiques arbrat anteriors - color

Descripció

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en color pel període 2005

biomassa_aeria_total_color_2005

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en color pel període 2005

carboni_aeri_total_color_2005

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en color pel període 2005

volum_escorca_color_2005

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en color pel període 2005

biomassa_foliar_color_2005

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en color pel període 2005

area_basal_color_2005

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en color pel període 2005

recobriment_arbori_color_2005

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en color pel període 2005

diametre_normal_mitja_color_2005

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en color pel període 2005

alcada_mitjana_color_2005

Totes les escales

Variables biofísiques arbrat vigent - escala de grisos

Descripció

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017

biomassa_aeria_total_2016_2017

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017

carboni_aeri_total_2016_2017

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017

volum_escorca_2016_2017

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017

biomassa_foliar_2016_2017

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos pel període 2016-2017

area_basal_2016_2017

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en escala de grisos pel període 2016-2017

recobriment_arbori_2016_2017

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos pel període 2016-2017

diametre_normal_mitja_2016_2017

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en escala de grisos pel període 2016-2017

alcada_mitjana_2016_2017

Totes les escales

Índex d’àrea foliar en escala de grisos pel període 2016-2017

index_area_foliar_2016_2017

Totes les escales

Densitat de peus per hectàrea en escala de grisos pel període 2016-2017

densitat_peus_hectarea_2016_2017

Totes les escales

Variables biofísiques arbrat anteriors - escala grisos

Descripció

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos pel període 2005

biomassa_aeria_total_2005

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en escala de grisos pel període 2005

carboni_aeri_total_2005

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos pel període 2005

volum_escorca_2005

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos pel període 2005

biomassa_foliar_2005

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos pel període 2005

area_basal_2005

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en escala de grisos pel període 2005

recobriment_arbori_2005

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos pel període 2005

diametre_normal_mitja_2005

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en escala de grisos pel període 2005

alcada_mitjana_2005

Totes les escales

 Variables biofísiques arbrat sèries temporals en color

Descripció 

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en color. Sèrie temporal

biomassa_aeria_total_serie_temporal_color

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en color. Sèrie temporal

carboni_aeri_total_serie_temporal_color

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en color. Sèrie temporal

volum_escorca_serie_temporal_color

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en color. Sèrie temporal

biomassa_foliar_serie_temporal_color

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en color. Sèrie temporal

area_basal_serie_temporal_color

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en color. Sèrie temporal

recobriment_arbori_serie_temporal_color

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en color. Sèrie temporal

diametre_normal_mitja_serie_temporal_color

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en color. Sèrie temporal

alcada_mitjana_serie_temporal_color

Totes les escales

Índex d’àrea foliar en color. Sèrie temporal

index_area_foliar_serie_temporal_color

Totes les escales

Densitat de peus per hectàrea en color. Sèrie temporal

densitat_peus_hectarea_serie_temporal_color

Totes les escales

Variables biofísiques arbrat sèries temporals en escala de grisos

Descripció

Nom capa

Rang d'escales

Biomassa aèria total (t/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal

biomassa_aeria_total_serie_temporal

Totes les escales

Carboni aeri total  (t C/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal

carboni_aeri_total_serie_temporal

Totes les escales

Volum amb escorça (m3/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal

volum_escorca_serie_temporal

Totes les escales

Biomassa foliar (t/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal

biomassa_foliar_serie_temporal

Totes les escales

Àrea basal (m2/ha) en escala de grisos. Sèrie temporal

area_basal_serie_temporal

Totes les escales

Recobriment arbori (%) en escala de grisos. Sèrie temporal

recobriment_arbori_serie_temporal

Totes les escales

Diàmetre normal mitjà (cm) en escala de grisos. Sèrie temporal

diametre_normal_mitja_serie_temporal

Totes les escales

Alçada mitjana  (m) en escala de grisos. Sèrie temporal

alcada_mitjana_serie_temporal

Totes les escales

Índex d’àrea foliar en escala de grisos. Sèrie temporal

index_area_foliar_serie_temporal

Totes les escales

Densitat de peus per hectàrea en escala de grisos. Sèrie temporal

densitat_peus_hectarea_serie_temporal

Totes les escales

  

Sèries temporals

Pot pendre els valors 2005 o 2016_2017, a excepció de l'Índex d'àrea foliar i la Densitat de peus per hectàrea que tan sòls estàn disponibles en aquest darrer període.

 

Mitjançant la petició WMS GetFeatureInfo es pot obtenir el valor de la variable corresponent en el punt seleccionat.

 

Exemple de petició de mapa

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=biomassa_aeria_total_color_2016_2017&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=374110.828167253,4639230.79853085,452621.120632226,4703578.45000215&WIDTH=1020&HEIGHT=836