• Imprimeix

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

L'ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics permet la consulta i descàrrega de dades 3D generades per l’ICGC en l’àmbit dels recursos geològics.

Aquest visor ha estat desenvolupat per GiGa infosystems GmbH i està suportat per GST service (Geosciences in Space and Time). Es recomana utilitzar un navegador web capaç de mostrar contingut WebGL com Firefox, Chrome, Edge, Brave, Opera o Safari.

La informació continguda al visor pot ser visualitzada de manera fàcil i àgil en dos entorns que s’activen i desactiven a través del menú superior de l’aplicació:

  • Entorn 3D, la informació es visualitza en tres dimensions. L’usuari pot seleccionar l’orientació de la vista, canviar l’escala vertical i el color de representació de cadascuna de les capes, generar seccions, interrogar el model i descarregar-se les dades.
  • Entorn 2D, es visualitza l’extensió en una vista en planta de cadascuna de les capes d’informació i és possible generar perforacions verticals (o inclinades) i seccions en qualsevol localització dins el domini del model.

 

Amb data de juliol de 2022, el Visor 3D de recursos geològics conté els models següents:

  • Model d’aqüífers en 3D de l’àmbit urbà i periurbà de les ciutats de Girona i Salt i municipis circumdants (v1.0, Maig 2022), desenvolupat en el marc del Projecte GeoERA MUSE.
  • Model geotermal en 3D de l’àmbit de la Fossa de l’Empordà (v1.0, Juliol 2022), desenvolupat en el marc del Projecte GeoERA HotLIME.
ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Especificacions de format i fitxers de distribució (v 1.0, Maig 2022)

ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics (Projecte GeoERA MUSE)

Especificacions de format i fitxers de distribució del model d’aqüífers en 3D de l’àmbit urbà i periurbà de Girona i Salt (v 1.0, Maig 2022)

ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics (Projecte GeoERA HOTLIME)

Especificacions de format i fitxers de distribució del model geotermal en 3D de la Fossa de l'Empordà (v 1.0, Juliol 2022)