• Imprimeix

HotLime GeoERA

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

El projecte GeoERA HotLime

L'any 2018 el consorci GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) va aprovar la realització de dos projectes transnacionals per l’impuls de la geotèrmia a Europa dins l'eix GeoENERGY:

  • Projecte MUSE (Management Urban Shallow geothermal Energy) orientat a geotèrmia superficial. 
  • Projecte HotLime (Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain Implications and Impacts) focalitzat en l’avaluació del recurs geotèrmic profund en formacions carbonatades.

Ambdós projectes s’han executat entre els anys 2018 i 2021.

 

El projecte HotLime (2018-2021) ha tingut per objectius:

  • Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds.
  • Aplicar les especificacions internacionals UNFC-2009 per a la classificació dels recursos geotèrmics i traçar estratègies pel seu desenvolupament futur.

 

Aquest projecte s'alinea amb el projecte GeoEnergia: Geotèrmia Profunda (GeoEnergia-GP) de l’ICGC, que té per objectiu quantificar els recursos geotèrmics profunds (de mitja i alta temperatura) en aquells àmbits identificats com a “Zones de potencial geotèrmic profund” en el ICGC Geoíndex – Visor Geotèrmia Profunda.

 

El consorci de socis del projecte HotLime  estava format per setze organitzacions i serveis geològics europeus i coordinat pel Servei geològic de l'estat federal de Baviera (Bayerisches Landesamt für Umwelt – LfU).

Visor ICGC - Models recursos geològics 3D

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Visor ICGC - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Descarrega els resultats del projecte HotLIME GeoERA

Fitxer comprimit que conté document d'especificacions tècniques dels formats SHP i GeoTIFF i les dades [ZIP]

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

 

Serveis geològics que formen part del consorci HotLime

Serveis geològics que formen part del consorci HotLime


El projecte s’estructurà en 7 paquets de treball o workpackage (WP). El WP1 fou restringit per la gestió i coordinació del projecte. Els WP 2, 3 i 4 es centraren en el desenvolupament de les tasques tècniques del projecte: el WP2 va tenir per objectiu el mapeig i modelització 3D de reservoris geotèrmics, el WP3 s’orientà a testejar tècniques de simulació per avaluar el potencial de diversos nivells litològics objectiu o targets i classificar els seus recursos i reserves geotèrmiques i finalment el WP4 va tenir per objectiu definir les estratègies d’explotació i desenvolupament dels reservoris geotèrmics profunds. Els WP 5, 6 i 7 se centraren en tasques de cooperació i promoció creuada amb d’altres projectes i agents europeus per enriquir el know-how, la transferència de coneixement, i la difusió de productes i resultats.


Estructura d’implementació del projecte HotLime (GeoERA 2018)

Estructura d’implementació del projecte HotLime (GeoERA 2018)


a) Reunió del consorci HotLime. WP2 Workshop. Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU), Augsburg, Germany. 17-19 de setembre del 2018. b ) Visita de camp a les obres de perforació del projecte Dorfen geothermal project a Icking, Bavaria/ Alemania. c) Visita al centre de recerca geotèrmica Geretsried – Dra. Inga S. Moeck del Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover (LIAG)

a) Reunió del consorci HotLime. WP2 Workshop. Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU), Augsburg, Germany. 17-19 de setembre del 2018. b ) Visita de camp a les obres de perforació del projecte Dorfen geothermal project a Icking, Bavaria/ Alemania. c) Visita al centre de recerca geotèrmica Geretsried – visita guiada per la Dra. Inga S. Moeck del Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover (LIAG)


Les metodologies i fluxos de treball desenvolupats en el marc del projecte HotLIME es van aplicar a Catalunya, a la zona pilot de la Fossa de l’Empordà. El nivell objectiu per avaluar el potencial geotèrmic profund va ser l’aqüífer carbonatat de l’Eocè conegut com la Formació de calcàries de Girona (Girona Limestone Formation – GLF).

 

Estructures geològiques i distribució de la temperatura del reservori a l'aqüífer GLF

Distribució de temperatures en el model geotermal (vista conjuntament amb els principals horitzons i estructures geològiques). A la dreta distribució de la temperatura del reservori a l'aqüífer GLF.

 

El model geotermal incloent les superfícies litològiques i estructurals, la distribució de temperatura i els resultats del càlcul del potencial geotèrmic de la unitat GLF per diferents probabilitats (P19, P50 i P90) es poden consultar i visualitzar a l'ICGC Geoíndex – Visor 3D de recursos geològics.

Els resultats generals i documents associats a les activitats realitzades pel consorci en el marc del projecte poden ser consultats i descarregats des del web oficial del projecte GeoERA HotLIME.

 Referències

Projecte GeoERA HotLIME. Accés a tots els resultats i deliverables del projecte. https://geoera.eu/projects/hotlime6/.

Herms, I.; Colomer, M.; Diepolder, G.; Piris, G.; Arnó, G.; Gómez-Rivas, E.; Gabàs, A.; Cantarero, I.; Bellmunt, F.; Travè, A.; Macau, A.; Griera, A.; Benjumea, B.; Sedano, J.; Figueras, S.; Martín-Martín, J.D.; Bover-Arbal, T.; Healy, D. (2021). 3D Modeling and Geothermal Potential Assessment of a Fractured Carbonate Reservoir in the South-Eastern Pyrenees (the Empordà Case Study in NE Catalonia - GeoERA HotLime Project). Proceedings World Geothermal Congress 2020. Reykjavik, Iceland, April 27 – May 1, 2021. https://www.geothermal-energy.org/cpdb/record_detail.php?id=33443

Diepolder, G.; Borovic, S.; Herms, I. and The HotLime Team (2020). HotLime – Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks. Proceedings World Geothermal Congress 2020+1. Reykjavik, Iceland, April - October (2021). https://www.geothermal-energy.org/cpdb/record_detail.php?id=33155.

Mijnlieff, H.F.; Obdam, A.N.M.; van Wees J.D.A.M.; Pluymaekers, M.P.D.; Veldkamp, J.G. (2014). DoubletCalc 1.4 manual. English version for DoubletCalc 1.4.3. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), 53 p.

Muffler, L.; Cataldi, R. (1978): Methods for Regional Assessment of Geothermal Resources. Geothermics, 7: 53-89. https://doi.org/10.1016/0375-6505(78)90002-0.

Muffler, L. (1979). Assessment of Geothermal Resources of the United States - 1978. Arlington, VA: U.S. Geological Survey. Report No.: Circular 790. https://doi.org/10.3133/cir790.

Pallí, Ll. (1972). Estratigrafía del Paleógeno del Empordà y zones limítrofes. Publicaciones de Geología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 338 p.

Piris, G.; Herms, I.; Griera, A.; Gómez-Rivas, E.; Colomer, M. (2020). 3DHIP-Calculator (v1.1) [Software]. ICGC, UAB. CC-BY 4.0.

Puig, C.; Serra, L.; Marzan, I.; Fernández, M.; Berástegui, X. (2013). El Atlas de geotermia de Cataluña: Un instrumento en Evolución. Congreso Aspectos Tecnológicos e Hidrogeológicos de la Geotermia. Asociación Internacional de Hidrogeólogos-Grupo Español. pp. 227-237.

Saula, E.; Picart, J.; Mató, E.; Llenas, M.; Losantos, M.; Berástegui, X.; Agustí, J. (1996): Evolución geodinámica de la fosa del Empordà y las Sierras Transversales. Acta geológica hispánica, 29(2-4): 55-75. https://raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75472/98282 .

Serra-Kiel, J.; Travé, A.; Mató, E.; Saula, E.; Ferràndez-Cañadell, C.; Busquets, P.; Tosquella, J.; Vergés, J. (2003): Marine and Transitional Middle/Upper Eocene Units of the Southeastern Pyrenean Foreland Basin (NE Spain). Geologica Acta 1 (2), 177-200. https://doi.org/10.1344/105.000001609 .

Tassone, A.; Roca, E.; Muñoz, J.A.; Cabrera, L.; Canals, M. (1994): Evolución del sector septentrional del margen continental catalán durante el Cenozoico. Acta Geològica Hispànica, 29(2): 3-37. http://hdl.handle.net/2445/33822.

UNECE & IGA (2016). Specifications for the application of the United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources 2009 (UNFC 2009) to Geothermal Energy Resources. United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources and International Geothermal Association. 28 p., Geneva.

Veldkamp, J.G.; Pluymaekers, M.P.D.; van Wees, J.D.A.M. (2015). DoubletCalc 2D 1.0 User Manual. TNO, R10216, 38 pp.