• Imprimeix

Notícia 532 - Nou servei: Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

2/6/22 7.04

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat el Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics, que permet la consulta i la descàrrega de dades 3D generades per l'ICGC en l'àmbit dels recursos geològics.

La informació es visualitza de manera fàcil i àgil en dos entorns que s'activen i desactiven a través del menú superior de l'aplicació. En l'Entorn 3D, la informació es representa en tres dimensions. L'usuari pot seleccionar l'orientació de la vista, canviar l'escala vertical i el color de representació de cadascuna de les capes, generar seccions, interrogar el model i descarregar-se les dades. En l'Entorn 2D, es visualitza l'extensió en una vista en planta de cada una de les capes d'informació i és possible generar perforacions verticals (o inclinades) i seccions en qualsevol localització dins del domini del model.

Actualment aquest visor conté el model dels aqüífers en 3D de l'àmbit urbà i periurbà de les ciutats de Girona, Salt i municipis circumdants (desenvolupat en el projecte GeoERA MUSE). Aquest model conté les capes corresponents de 28 unitats litològiques-hidrogeològiques, 5 estructures geològiques principals i les superfícies topogràfica i piezomètrica mitjana de l'àmbit del projecte.

El visor s'anirà enriquint en un futur amb nous models, com ara amb d'altres projectes relacionats amb l'avaluació de recursos geotèrmics d'origen profund en conques sedimentàries.

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics és una eina útil per a la promoció i desenvolupament de projectes relacionats amb l'aprofitament de recursos geològics com ara aigües subterrànies i energia geotèrmica.