• Imprimeix

Enginyeria geològica i geotècnia

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Informació general

L'enginyeria geològica i geotècnica és la branca de l'enginyeria civil que estudia les propietats mecàniques, hidràuliques i constructives del subsòl

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Surface hydrology and hydraulic engineering

The ICGC works in the demarcation of floodable areas of the public water domain

Instrumentation and control networks

Monitoring services with control networks as indispensable tools that allow to locate, predict and measure the activity of natural phenomena

Consell assessor de túnels (Advisory Council for Tunnels)

The ICGC is part of the Advisory Council for Tunnels, which supervises the public works in tunnels and other singular works in Catalonia

Comissió Directora-Tècnica de Barberà de la Conca

L’ICGC forma part de la Comissió directora i tècnica de seguiment de l’esquerda de Barberà de la Conca

Seguiment geològic i geotècnic de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L'ICGC fa el seguiment geològic i geotècnic de la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dins de la gestió del risc geològic

Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat

L’ICGC intervé en el Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat