• Imprimeix

Estació sísmica de Soriguera (CSOR)

Codi: CA.CSOR Nom: Soriguera 

Latitud: 42.3744 N Longitud: 1.1327 E Alçada: 1227 m

Fondària local: - m

Propietari: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Calcàries i lutites

Devonià

1694

A

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/12/2001

Velocímetre de banda ampla

24 bits

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica de Soriguera. S’observa una corba pràcticament plana, sense cap pic significatiu que es pugui relacionar amb la freqüència fonamental del sòl, típica dels emplaçaments sobre roca.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Soriguera.

Model de velocitat d'ones P

En el model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica de refracció s’observen variacions laterals importants al llarg del perfil sísmic. Al sector del pou sísmic s’assoleixen velocitats superiors a 2500 m/s a uns 3 metres de profunditat, i es troben valors superiors a 3000 m/s a menys de 5 metres de fondària. Aquests elevats valors de velocitat s’associen a roca sana no ripable, i els podem interpretar com el basament rocós.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica de Soriguera.

Model de velocitat d'ones S

En el model de velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs) obtingut mitjançant tomografia sísmica de refracció es detecten variacions laterals de velocitat importants. A la zona de l’estació sísmica es detecta el basament rocós (VS = 1000 m/s) a menys de 2 metres de fondària, i a 3 metres de profunditat ja es superen els 1500 m/s, que s’associen a roca molt dura.

Model de velocitats de les ones S per a l'estació sísmica de Soriguera.

Imatges

4 multimèdies

Descripció: Vista de l'estació de Soriguera amb la tanca que inclou la caseta instrumental, els pannells solars, l'antena VSAT, el pou sísmic (tapadora de color verd) i el pilar geodèsic (color verd). A la part dreta, fora del recinte, podeu observar la caseta instrumental antiga amb els pannells solars.