• Imprimeix

Terratrèmols enregistrats i informació sísmica

Comunicats sísmics, terratrèmols enregistrats, sismogrames en directe, la xarxa sísmica de Catalunya, recull d'informacions sísmiques i mapes.            
Coneix SISMOCAT (anglès)

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la Xarxa Sísmica de Catalunya

Comunicats sísmics

Sismes de magnitud superior a 2,2 i/o percebuts per la població

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2021) i macrosísmics (880ac-2019)

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...

Node EIDA

Accés a les dades sísmiques distribuides mitjançant el node EIDA ICGC.

Instrumentació i xarxes de control

Serveis de monitoratge amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals

POCRISC

Millora del coneixement del risc sísmic i dels elements exposats proporcionant eines de suport a la població transfronterera