• Imprimeix

Terratrèmols enregistrats i informació sísmica

Comunicats sísmics, terratrèmols enregistrats, sismogrames en directe, la xarxa sísmica de Catalunya, recull d'informacions sísmiques i mapes.            
Coneix SISMOCAT (anglès)

Comunicats sísmics

Sismes de magnitud superior a 2,2 i/o percebuts per la població

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...

Serveis web EIDA

Descàrrega dels senyals de les estacions símiques de la xarxa sísmica de Catalunya

Instrumentació i xarxes de control

Serveis de monitoratge amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals