• Imprimeix

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1, WMS 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Servei ortoXpres

Visualització d'ortofotos provisionals en 2D i en 3D estereoscòpica

Capes i estils disponibles

Capa

Nom capa

Catalunya 50 cm 2018

ox3dcat50c2018

Catalunya 25 cm 2018

ox3dcat25c2018

Catalunya infraroig 2018

ox3dnrg2018

Catalunya NDVI 2018

ox3dndvi2018

DARP 12,5 cm estiu 2018

ox3ddarprgb2018summer

DARP infraroig estiu 2018

ox3ddarpnrg2018summer

DARP NDVI estiu 2018

ox3ddarpndvi2018summer

DARP 12,5 cm primavera 2018

ox3ddarprgb2018spring

DARP infraroig primavera 2018

ox3ddarpnrg2018spring

DARP NDVI primavera 2018

ox3ddarpndvi2018spring

Catalunya 50 cm 2017

ox3dcat50c2017

Catalunya 25 cm 2017

ox3dcat25c2017

Catalunya infraroig 2017

ox3dnrg2017

Catalunya NDVI 2017

ox3dndvi2017

DARP 12,5 cm estiu 2017

ox3ddarp2017summer

DARP 12,5 cm primavera 2017

ox3ddarp2017spring

Maresme 2017

ox3dmaresme2017

Maresme 2016

ox3dmaresme2016

Maresme 2015

ox3dmaresme2015

Catalunya NDVI 2011

ox3dndvi2011

Catalunya 1956-57

ox3dvolamerica1956

 

Estil

Nom estil

Estèreo anàglif

SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn

Ortorectificat

SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn

Fals color infraroig (si és disponible)

SGD_ViewOptions::IrRGOn

Mostra corbes de nivell

SGD_StereoModel::ShowContourOn

Mostra gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff

Amaga gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn

 

Exemple de petició

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=424800,4596800,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&STYLES=SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn||SGD_ViewOptions::IrRGOn&LAYERS=ox3dvolamerica1956&FORMAT=jpeg&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage