• Imprimeix

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?

Darrera actualització: 6/10/2020

Contingut: 4a publicació CAT25 2020 i 5a publicació NDVI i Infraroig 2020

Mapes de progrés de cobertura

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.1.1, WMS 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Servei ortoXpres

Visualització d'ortofotos provisionals en 2D i en 3D estereoscòpica

Capes i estils disponibles

Capa

Nom capa

Catalunya 35 cm. 2020

ox3dcat35c2020

Catalunya 25 cm. 2020

ox3dcat25c2020

Catalunya NDVI. 2020

ox3dndvi2020

Catalunya Infraroig. 2020

ox3dnrg2020

DARP 296 12.5 cm Estiu 2020

ox3ddarprgbsummer2020

DARP 296 Infraroig Estiu 2020

ox3ddarpnrgsummer2020

DARP 296 NDVI Estiu 2020

ox3ddarpndvisummer2020

DARP 296 12.5 cm Primavera 2020

ox3ddarprgbspring2020

DARP 296 Infraroig Primavera 2020

ox3ddarpnrgspring2020

DARP 296 NDVI Primavera 2020

ox3ddarpndvispring2020

DARP 471-472 12.5 cm. Hivern 2020

ox3ddarprgbwinter2020

DARP 471-472  Infraroig. Hivern 2020

ox3ddarpnrgwinter2020

DARP 471-472 NDVI. Hivern 2020

ox3ddarpndviwinter2020

Catalunya 35 cm. 2019

ox3dcat35c2019

Catalunya 25 cm. 2019

ox3dcat25c2019

Catalunya NDVI. 2019

ox3dndvi2019

Catalunya Infraroig. 2019

ox3dnrg2019

Temporal Abril 2019

ox3dtemporal2019

Catalunya Costa 10 cm. Hivern 2019

ox3dcosta2019hivern

DARP 12.5 cm. Primavera 2019

ox3ddarprgbspring2019

DARP 12.5 cm. Estiu 2019

ox3ddarprgbsummer2019

DARP Infraroig. Primavera 2019

ox3ddarpnrgspring2019

DARP Infraroig. Estiu 2019

ox3ddarpnrgsummer2019

DARP NDVI. Primavera 2019

ox3ddarpndvispring2019

DARP NDVI. Estiu 2019

ox3ddarpndvisummer2019

DARP 446 12.5 cm. 2019

ox3ddarp446rgb2019

DARP 446 Infraroig. 2019

ox3ddarp446nrg2019

DARP 446 NDVI. 2019

ox3ddarp446ndvi2019

Catalunya NDVI. 2018

ox3dndvi2018

DARP 12.5 cm. Primavera 2018

ox3ddarprgb2018spring

DARP 12.5 cm. Estiu 2018

ox3ddarprgb2018summer

DARP Infraroig. Primavera 2018

ox3ddarpnrg2018spring

DARP Infraroig. Estiu 2018

ox3ddarpnrg2018summer

DARP NDVI. Primavera 2018

ox3ddarpndvi2018spring

DARP NDVI. Estiu 2018

ox3ddarpndvi2018summer

Catalunya NDVI. 2017

ox3dndvi2017

DARP 12.5 cm. Primavera 2017

ox3ddarp2017spring

DARP 12.5 cm. Estiu 2017

ox3ddarp2017summer

Catalunya NDVI. 2016

ox3dndvi2016

Catalunya NDVI. 2015

ox3dndvi2015

Catalunya NDVI. 2014

ox3dndvi2014

Catalunya NDVI. 2013

ox3dndvi2013

Catalunya NDVI. 2012

ox3dndvi2012

Catalunya NDVI. 2011

ox3dndvi2011

Catalunya 1956-57

ox3dvolamerica1956

 

Estil

Nom estil

Estèreo anàglif

SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn

Ortorectificat

SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn

Fals color infraroig (si és disponible)

SGD_ViewOptions::IrRGOn

Mostra corbes de nivell

SGD_StereoModel::ShowContourOn

Mostra gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff

Amaga gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn

 

Exemple de petició

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=424800,4596800,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&STYLES=SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn||SGD_ViewOptions::IrRGOn&LAYERS=ox3dvolamerica1956&FORMAT=jpeg&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage