• Imprimeix

Cartografia d’Unitats Hidrogeològiques: Millora de la informació sobre més de 200 aqüífers per optimitzar-ne l’aprofitament

27/3/23 10.50
  • L’ICGC, conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha publicat la cartografia d’Unitats Hidrogeològiques a escala 1:50 000.
  • Aquesta cartografia permet una millor caracterització dels aqüífers i conèixer la seva distribució, les seves característiques i quins àmbits són els més productius per a l’aprofitament de les aigües subterrànies.


Superposició de 3 mapes de Catalunya amb conques hidrogràfiques dibuixades. Superposició de 3 fitxes d’exemple amb informació gràfica i alfanumèrica.
Delimitació d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE i fitxes resum descarregables.

L’ICGC i l’ACA han publicat la cartografia d’Unitats Hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:50 000.

Aquesta cartografia permet tenir un millor coneixement de la distribució i les característiques de més de 200 aqüífers. Tenint en compte que cada any a Catalunya s’extreuen uns 600 hm3 d’aigua subterrània, aquesta informació és imprescindible per poder definir mesures que millorin la gestió i la planificació dels recursos hidrològics.

La cartografia dels aqüífers pot descarregar-se a través d’un fitxer comprimit en format ZIP, que inclou la capa d’informació en format vectorial i els fitxers de simbolització. D’aquesta manera, l’usuari pot representar les unitats en funció del seu tipus o subclasse, del tipus de porositat predominant o bé de la naturalesa de les formacions hidrogeològiques que conté.

La delimitació d’Unitats Hidrogeològiques 50M INSPIRE està també disponible a través del visor ICGC Geoíndex ‑ Cartografia hidrogeològica i a través del geoservei WMS d’hidrogeologia.

 

Per saber-ne més

https://www.icgc.cat/ca/hidrogeologia

https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Hidrogeologia/Unitats-hidrogeologiques-a-escala-1-50.000-basades-en-INSPIRE