• Imprimeix

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

El visualitzador Geoíndex Cartografia hidrogeològica permet la consulta del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017) com a eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsol. Constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les macrounitats hidrogeològiques en què es pot dividir el territori, anomenades àrees hidrogeològiques, i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 en formacions hidrogeològiques tenint en compte les seves característiques litològiques.

La primera edició d’aquest mapa es publicà l’any 1992 des del Servei Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 24 anys més tard, la revisió i actualització del MAH250M pretén continuar sent un referent que faciliti la síntesi i l'exposició del context hidrogeològic d’una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació. Aquesta actualització s’ha realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’ICGC també treballa en l’elaboració de cartografia hidrogeològica de més detall i, en concret, en la producció de la sèrie cartogràfica Geotreball V – Mapa hidrogeològic a escala 1:25.000.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Cartografia hidrogeològica [PDF, 68 kB]

WMS Cartografia hidrogeològica

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Darrera actualització

  • Data: Novembre 2017
  • Contingut: En els aqüífers volcànics de la capa de la naturalesa segons el medi litològic (D) es diferencien els aqüífers amb porositat intergranular (D1) i els de permeabilitat per fissuració (D2)

Informació relacionada