• Imprimeix

WMS Cartografia hidrogeològica

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.
Metadades

Servei de visualització WMS d'hidrogeologia

Unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE

Delimitació d’unitats hidrogeològiques de Catalunya basades en el model de dades INSPIRE

Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Àrees hidrogeològiques

arees_hidrogeologiques

1:100.000

1:10.000.000

Formacions hidrogeològiques

formacions_hidrogeologiques_250000

1:100.000

1:10.000.000

Límits d’àrea hidrogeològica

límits_arees

1:100.000

1:10.000.000

Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic

naturalesa_aquifers

1:100.000

1:10.000.000

Sectors hidrogeològics

sectors_hidrogeologics

1:100.000

1:10.000.000

 

Cartografia d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Unitats hidrogeològiques per tipus

unitats_hidrogeologiques_tipus

1:30.000

1:10.000.000

Unitats hidrogeològiques per porositat predominant

unitats_hidrogeologiques_porositat

1:30.000

1:10.000.000

Unitats hidrogeològiques per naturalesa predominant

unitats_hidrogeologiques_naturalesa

1:30.000

1:10.000.000

 

Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000

Punts d'aigua i paràmetres fisicoquímics. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Paràmetres fisicoquímics de l'aigua

parametres_fisicoquimics

-

1:50.000

Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre

punts_aigua_pou

-

1:50.000

Punts d’aigua tipus font i mina

punts_aigua_font

-

1:50.000

 

Piezometries i línies de flux. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Línies de flux d'unitats quaternàries

linies_flux_quaternaris

-

1:50.000

Piezometries d'unitats quaternàries

piezometries_quaternaris

-

1:50.000

Línies de flux d'unitats de basament

linies_flux_basament

-

1:50.000

Piezometries d'unitats de basament

piezometries_basament

-

1:50.000

 

Formacions hidrogeològiques. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Rang de permeabilitat de les formacions quaternàries

permeabilitat_quaternaris

-

1:10.000.000

Tipus de porositat de les formacions quaternàries

porositat_quaternaris

-

1:10.000.000

Rang de permeabilitat de les formacions de basament

permeabilitat_basament

-

1:10.000.000

Tipus de porositat de les formacions de basament

porositat_basament

-

1:10.000.000

 

Unitats hidrogeològiques. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries profundes

uh_quaternaris_profunds

-

1:10.000.000

Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries superficials

uh_quaternaris_superficials

-

1:10.000.000

Delimitació d’d’unitats hidrogeològiques de basament

uh_basament

-

1:10.000.000

 

Exemples de peticions de servei

Descripció del servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms

Mapa

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=porositat_quaternaris&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436

Llegenda

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=punts_aigua_font

Informació d'element

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=aquifers_basament&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=text/html&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436&QUERY_LAYERS=uh_basament&X=270&Y=248