• Imprimeix

Columnes estratigràfiques

Una columna és una representació gràfica dels diversos materials que podem trobar, en una zona determinada, tal com s'ha sedimentat, els més antics a la part inferior i els més moderns a la part superior. Per construir una columna estratigràfica, cal mesurar en el camp el gruix de totes les capes, començant per les inferiors i continuant vers les superiors. Cal evitar les estructures tectòniques que poden treure un tros de la successió o bé duplicar-la. En un mapa es poden posar diverses columnes, realitzades en llocs diferents, per tal de comparar-les i visualitzar com els sediments d'una mateixa edat (color) canvien lateralment de potència (gruix) o de fàcies (tipus de sediment).

 

Una columna és una representació gràfica dels diversos materials que podem trobar tal com s'ha sedimentat, els més antics a la part inferior i els més moderns a la part superior. Per construir una columna estratigràfica, cal mesurar en el camp el gruix de totes les capes i cal evitar les estructures tectòniques. En un mapa es poden posar diverses columnes per tal de comparar i visualitzar com els sediments d'una mateixa edat (color) canvien lateralment de potència (gruix) o de fàcies (tipus de sediment).