• Imprimeix

El Govern actualitza en format digital el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000, eina bàsica per a la gestió dels aqüífers

12/1/17 14.47

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha enllestit, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'edició digital revisada del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000.

Aquest document és una eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsòl. El coneixement dels aqüífers és bàsic per a la planificació i la gestió de l'aigua, atès que el 21% de la demanda total catalana, uns 586 hm3 anuals, s'abasteix amb aigües subterrànies.

El Mapa constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les àrees hidrogeològiques en què es pot dividir el territori i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000.

La primera edició es va publicar el desembre de l'any 1992 des de l'antic Servei Geològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Ara, 24 anys més tard, s'ha revisat i actualitzat en versió digital perquè continuï essent un referent que faciliti l'estudi del context hidrogeològic en estudis regionals, de viabilitat i de planificació. El Mapa es presentarà el proper 24 de gener a la seu de l'ACA.

Diversos canals de consulta

Aquest producte és accessible mitjançant tres canals: es pot consultar en el visor específic realitzat amb la plataforma Instamaps de l'ICGC, es pot utilitzar mitjançant la càrrega d'un servei web WMS, i finalment les dades en format vectorial es poden descarregar lliurement per a la seva posterior utilització.

Aquestes vies de difusió obren a l'usuari un ampli ventall de possibilitats d'utilització ja que faciliten la consulta, la pròpia edició i representació de les dades i també la seva anàlisi i geoprocessament amb sistemes d'informació geogràfica.