• Imprimeix

Prototips

Innovació i prototipatge de productes i serveis en l'àmbit de la geoinformació

Mapa topogràfic a escala 1:25.000 en un sol arxiu

Visor prototip de consulta en el navegador de l’ordinador o del mòbil del conjunt del mapa topogràfic a escala 1:25.000

Població de Catalunya. Visualització i anàlisi

Visor d'anàlisi de la població a Catalunya. Podeu escollir la variable: global, per gènere, per edat, segons nacionalitat o lloc de naixement

Topogràfic 1:5.000 en vector tiles

Visor de consulta en l’ordinador o el mòbil de la Base topogràfica de Catalunya a escala 1:5.000 servida amb tecnologia vector tiles