• Imprimeix

Prototypes

Innovation and prototyping of products and services in the field of geoinformation

Base topogràfica 1:5.000 en vector tiles

Visor de consulta en l’ordinador o el mòbil de la Base topogràfica a escala 1:5.000 amb tecnologia vector tiles

Mapa topogràfic a escala 1:25.000 en un sol arxiu

Visor de consulta en l’ordinador o el mòbil del conjunt del mapa topogràfic a escala 1:25.000

Població de Catalunya. Visualització i anàlisi

Visor d'anàlisi de la població a Catalunya. Podeu escollir la variable: global, per gènere, per edat, segons nacionalitat o lloc de naixement