• Imprimeix

HEIMDALL

Millora de la planificació de respostes eficients en front a incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny

HEIMDALL 

L'ICGC participa en el projecte HEIMDALL (multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLanning and scenario buiLding) finançat per la Unió Europea a través de la línia del Programa Horizon 2020: Innovation Action. SEC-01-DRS-2016 - Secure societies - Integrated tools for response planning and scenario building.

El soci coordinador és el DLR - German Aerospace Center (Alemanya), i compta amb 14 socis internacionals participants:

 • Alemanya (2):
  Deutsches Zentrum fuer Luft
  Eberhard Karls Universitaet Tuebingen
 • Castella i Lleó (1):
  Tecnosylva S.L.
 • Catalunya (4):
  Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
  Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Departament d'Interior – Generalitat de Catalunya
 • Dinamarca (1):
  Frederiksborg Brand og Redning
 • França (1):
  Université de Strasbourg
 • Grècia (1):
  Space Hellas S.A.
 • Itàlia (2):
  Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale – Fondazione Cima
  Associazione della Croce Rossa Italiana
 • Regne Unit (2):
  Avanti Communications Ltd
  Scottish Fire and Rescue Service

L'objectiu del projecte és millorar la preparació de la societat per fer front a situacions de crisis naturals complexes mitjançant el subministrament d'eines incorporades en una plataforma informàtica integrada i flexible que donin suport a la planificació de respostes eficients i a la construcció d'escenaris realistes multidisciplinaris en diferents tipus de fenòmens. Els principals escenaris considerats són: incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny (esllavissades i col·lapses). El projecte es desenvoluparà en base a escenaris realistes en àrees geogràfiques específiques (Catalunya, Dinamarca i Escòcia) amb l'estreta participació de les autoritats locals com proteccions civils, bombers, etc.

Les tasques de l'ICGC, conjuntament amb el Centre Tecnològic de Comunicacions de Catalunya, se centraran en el desenvolupament de les eines i dels escenaris de moviments del terreny. En aquest marc, l'ICGC desenvoluparà la modelització i els diferents escenaris de risc per moviments del terreny per tal de donar resposta adequada en casos d'emergència, recolzant-se en l’experiència i resultats de les tasques realitzades d'identificació, cartografia i zonificació de riscos geològics per moviments del terreny. Entre aquests destaquen la sèrie cartogràfica (Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000), les tasques de suport a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (estudis d'identificació de riscos geològics), les actuacions en problemàtiques locals (Sallent) i la informació dels plans d'emergència (INUNCAT).

 • La participació de l’ICGC en aquest projecte permetrà desenvolupar nous mapes específics per a situacions de risc i servir aquesta informació als gestors d'emergències (Protecció Civil)

Canal de video Pau Costa Foundation HEIMDALL H2020 Project. Webinar - Landslides and terrain movements (14/02/2018)

Altres vídeos del canal Pau Costa Foundation HEIMDALL H2020 Project