• Imprimeix

HEIMDALL

Millora de la planificació de respostes eficients en front a incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny

L’objectiu del projecte és millorar la preparació de la societat per fer front a situacions de crisis naturals complexes proporcionant eines incorporades a una plataforma informàtica integrada i flexible com a suport a la planificació de respostes eficients i a la construcció d’escenaris realistes multidisciplinaris en diferents tipologies de fenòmens. Els principals escenaris considerats són: incendis forestals, inundacions, riuades i moviments del terreny (esllavissades i col·lapses). El projecte es desenvoluparà en base a escenaris realistes en àrees geogràfiques específiques (Catalunya, Dinamarca i Escòcia) amb l’estreta participació de les autoritats locals com protecció civil, bombers, etc.

 

Simulació de l'esllavissada de Castell de Mur

Simulació amb l’eina desenvolupada per l’ICGC en el context de HEIMDALL, de la propagació de les roques a l’esllavissada de Castell de Mur (Abril 2018, Lleida).

 

HEIMDALL a un cop d’ull

 • Títol: multi-Hazard coopEratIve Management tool for DAta exchange, response pLanning and scenario buiLding _ HEIMDALL.
 • Pressupost: 8.585.414,19 €.
 • Finançament EU: 7.836.370,63 € (91% del cost).
 • Pressupost ICGC: 201.725 .
 • Finançament EU per ICGC: 141.207,50 € (70% del cost).
 • Data d’inici: 2017.
 • Data prevista de finalització: gener 2021.
 • Consorci: 14 socis de 6 països (Alemanya, Espanya, Dinamarca, França, Itàlia i Regne Unit).
 • Coordinació: German Aerospace Center – DLR (Alemanya).
 • Web: https://heimdall-h2020.eu/.
 • Programa: Projecte finançat per la UE, Horizon 2020, Innovation Action. SEC-01-DRS-2016 - Secure societies - Integrated tools for response planning and scenario building.

 

Resultats previstos

Existeix la necessitat de proporcionar eines integrades per poder abordar la gestió dels desastres naturals y facilitar així la presa de decisions. Aquesta solució integrada pretén:

 • Donar suport als procediments operatius ja existents per a la coordinació interorganitzativa, inclosos els escenaris transfronterers.
 • Proporcionar mitjans per definir i compartir escenaris realistes i els corresponents plans de resposta a aplicar, assolint així diferents perspectives dels primers interventors implicats, així com les diferents fases del cicle de gestió del desastre (preparació, mitigació, resposta i recuperació).
 • Integrar els actius de monitorització, basats en l’observació de la Terra per satèl·lit i aèria, sensors in situ i informació proporcionada pels primers responsables de la gestió, per tal de poder detectar i fer el seguiment de qualsevol risc existent o emergència en curs.
 • Aplicar tècniques de fusió de dades i algoritmes de modelització disponibles per tal de millorar l’avaluació de situacions d’emergència i riscos i identificar els escenaris rellevants disponibles i els plans de resposta per la presa de decisions.
 • Permetre l’intercanvi d’informació i la comunicació entre les parts interessades, inclosos els primers responsables sobre el terreny i la població en risc, millorant així la consciència de les parts interessades i de la població en general.

 

Tasques de l’ICGC

Les tasques de l'ICGC, conjuntament amb el Centre Tecnològic de Comunicacions de Catalunya, se centraran en el desenvolupament de les eines i dels escenaris de moviments del terreny. En aquest marc, l'ICGC desenvoluparà la modelització i els diferents escenaris de risc per moviments del terreny per tal de donar resposta adequada en casos d'emergència, recolzant-se en l’experiència i resultats de les tasques realitzades d'identificació, cartografia i zonificació de riscos geològics per moviments del terreny. Entre aquests destaquen la sèrie cartogràfica (Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000), les tasques de suport a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (estudis d'identificació de riscos geològics), les actuacions en problemàtiques locals (Sallent) i la informació dels plans d'emergència (INUNCAT).

La participació de l’ICGC en aquest projecte permetrà desenvolupar nous mapes específics per a situacions de risc i servir aquesta informació als gestors d'emergències (Protecció Civil).

 

Finançat per:

UE Horizon 2020

Aquest Projecte està finançant pel programa de la UE Horizon 2020 (Call: Innovation Action. SEC-01-DRS-2016 - Secure societies - Integrated tools for response planning and scenario building).

Canal de video Pau Costa Foundation HEIMDALL H2020 Project. Webinar - Landslides and terrain movements (14/02/2018)

Altres vídeos del canal Pau Costa Foundation HEIMDALL H2020 Project