• Imprimeix

Fons documentals de la Societat Catalana de Geografia

logo societat catalana de geografia

 

L'any 2015, la Societat Catalana de Geografia (SCG) va signar un conveni, renovat al 2021, amb l’ICGC que empara el dipòsit en aquesta darrera institució dels fons documentals i bibliogràfics reunits per la SCG, fruit d'adquisicions, intercanvis o donacions.

Els fons documentals són els següents:

  • Fons Anna Maria Borbonet i Macià (dipositat l'any 2017) format per 19 llibretes manuscrites que contenen la descripció de les seves excursions i viatges des de 1976 a 2013. Bornonet fou una destacada membre del Centre Excursionista de Catalunya i treballà fins a la seva jubilació a l’ICGC en l’àmbit de la toponímia.  
  • Fons Horacio Capel Sáez (dipositat l'any 2020):  format per 27 arxivadors amb documentació diversa, majoritàriament correspondència, així com d’una col·lecció de publicacions de la qual és autor o responsable de l’edició en la seva dilatada i fructífera vida professional com a geògraf i catedràtic de geografia humana de la Universitat de Barcelona.
  • Fons Lluís Casassas i Simó (dipositat l'any 2020): format per 27 caixes que contenen part de la seva obra manuscrita i mecanografiada, juntament amb correspondència i altra documentació professional recollida per aquest catedràtic de geografia regional de la Universitat de Barcelona.

L'inventari d'aquests fons està en procés.