• Imprimeix

Visors

Evolució de la costa

Visor que permet la comparació d’ortoimatges captades amb anterioritat i amb posterioritat a temporals del litoral per a l’avaluació de danys

Servei de mesures del moviment del terreny

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

ContextMaps

ContextMaps és el referent de cartografia topogràfica i temàtica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Catalunya Digital. 3D Carrers

Catalunya Digital. 3D Carrers és un programa de captura sistemàtica de les zones urbanes utilitzant la tecnologia Mobile Mapping

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

100 cims més emblemàtics de Catalunya

L'ICGC va mesurar amb precisió els 100 cims més emblemàtics de Catalunya

Canvis en el territori

Recull de visors 

Cims de més de 2000 m

La classificació, catalogació i inventari de cims i muntanyes en forma de llistes es recull en els primers estudis de geografia física i excursionisme

Vissir

Visor de consulta de geoinformació de l'ICGC

Descàrregues

Visor de descàrregues per àrea i per fulls

Agroforestal

Visor d’imatges Sentinel-2 i consulta d'índexs de vegetació diferencial normalitzat i de vegetació ajustat al sòl modificat a finques agrícoles

Xarxa de mesura del sòl

Visor de la xarxa d’estacions de paràmetres físics del sòl, amb registre continu de dades del sòl i ambientals cada 30 minuts

COPERNICUS i SENTINEL 2: Geoserveis sobre el territori

Servei d'ortoimatges Copernicus Sentinel-2 de Catalunya. Dades modificades per l’ICGC (de 2015 en endavant)

Didàctics i lúdics

Recull de visors

Temporal Gloria

Recull de visors i geoserveis

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Foc al Bosc

Visor que permet prendre consciència de la magnitud i conseqüències dels incendis i de la lenta recuperació del bosc

Incendi de la Ribera d'Ebre

Comparació d’ortoimatges anteriors i posteriors a l'incendi les terres de la Ribera de l’Ebre el juny de 2019 per a l’avaluació de danys

Visor Idescat Índex socioeconòmic territorial

L’ICGC ha desenvolupat una aplicació web per a l’Institut d’Estadística de Catalunya, que facilita l’accés a dades a través de mapes interactius

Mapa delinqüencial

Visor del Mapa delinqüencial

Mapa de la població

Visor del Mapa de la població de Catalunya per Municipis per ajudar al desconfinament

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa

Població de Catalunya. Visualització i anàlisi

Anàlisi de la població a Catalunya per variable: global, gènere, edat, segons nacionalitat o lloc de naixement

Riuades

Comparació d’ortoimatges anteriors i posteriors a temporals que han provocat riuades per fortes pluges per a l’avaluació de danys

Rutes de Catalunya en 3D

Visualització personalitzada en un escenari 3D de les rutes del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya